GroenLinks raadsleden De Marne maken zich enorme zorgen

John Schouten van Schagen

Wat komt er op hun bord door de PvdA-VVD regering?

DE MARNE – Onder het vorige kabinet schreeuwden PvdA-wethouders in het land terecht moord en brand, nu hoor je ze niet terwijl op verschillende terreinen de gevolgen erger zijn. Een voorbeeld: het kabinet wil 75% bezuinigen op de thuiszorg. Dat doen ze door deze inkomensafhankelijk te maken. Dat klinkt op zich niet gek. Ware het niet dat volgens onze GroenLinks wethouders in bijvoorbeeld Nijmegen en Tilburg 70% van de mensen die een beroep doen op huishoudelijke zorg doet, een minimuminkomen hebben en dat is in de gemeente De Marne niet anders.

GroenLinks raadsleden zijn bezorgd dat de wethouder gedwongen wordt om mensen hun zorg af te pakken en dat thuiszorgmedewerkers op straat komen te staan. Afschaffen dagbesteding, korten op de jeugdzorg, toch een bijdrage op de geestelijke gezondheidszorg. De gemeente heeft geen financiële ruimte om deze komende extreme bezuinigingen en afbraak van ons sociaalstelsel te betalen. Dat kan dus betekenen dat er geen zorg geleverd meer kan worden.
De raadsfractie van GroenLinks ziet graag dat er snel duidelijkheid komt over de gevolgen van het nieuwe regeerakkoord voor De Marne. Er staan grote veranderingen in voor de gemeente en inwoners. Volgens GroenLinks is het zaak die gevolgen zo snel mogelijk duidelijk te hebben.
Met het aantreden van het kabinet Rutte-II gaat er veel veranderen voor De Marne. Sommige zaken zullen de inwoners direct raken, andere zaken zullen invloed hebben op de verantwoordelijkheden van de gemeente. GroenLinks-raadslid John Schouten van Schagen vindt: “Wij als gemeente voeren verschillende taken uit met geld uit Den Haag. Op sommige punten zal dat drastisch verminderen. Denk bijvoorbeeld aan de grote kortingen op de AWBZ, of het feit dat we 75% minder geld gaan krijgen om mensen hulp in de huishouding te bieden. Dat is erg hard en maakt mensen onzeker. Waar het kan moet die onzekerheid worden verholpen.”
Naast grote verschuivingen in de zorg, komen er op nog veel meer vlakken zaken op de gemeente af. Zo moet de gemeente meer gaan doen met elektrisch rijden, komen woningbouwcorporaties onder aansturing van de gemeente, zijn er weer veranderingen op het gebied van de sociale werkvoorziening Ability, krijgt de gemeente meer verantwoordelijkheid in de kinderopvang en komt de huishoudinkomenstoets in een verzwakte vorm terug. 
Ook zijn er wel wat weinig positieve zaken waar we wel blij mee kunnen zijn, zoals het stimuleren van elektrisch rijden, maar de rol van de gemeente wordt in zijn algemeenheid op een boel vlakken groter, terwijl we er minder voor krijgen. Er zijn genoeg zaken die vanzelf rustig uitgewerkt  kunnen worden, maar waar er snel grote veranderingen op stapel staan voor De Marne, willen we liefst dat het college van B&W zo snel mogelijk duidelijkheid geeft en ons en de bevolking actief informeert.