GroenLinks: ruimte op het net voor zonne-energie

WESTERKWARTIER – De fractie van GroenLinks in het Westerkwartier vraagt het college van B&W ruimte te houden en te maken op het elektriciteitsnet voor het terugleveren van zonne-energie. Het goede nieuws is dat de groei van zonne-energie in Nederland alle verwachtingen overtreft. Het minder goede nieuws is dat het elektriciteitsnet -vooral in het noorden van het land- die groei niet aan kan. Daardoor kan de groei van zonne-energie gestuit worden. Dat zou erg jammer zijn: het is niet goed voor het milieu. De capaciteit van het net zal uitgebreid moeten worden. De Structuurvisie Wind op Land geeft duidelijk aan waar windparken mogen komen. Voor zonneprojecten bestaat zo’n kader niet. Daardoor kunnen netbeheerders niet goed inspelen op de groei. Een van de vragen luidt dan ook: “De GroenLinksfractie dringt aan op het voeren van overleg tussen de gemeente en de netbeheerder om knelpunten te voorkomen. Gaat het college dat doen?”  Een belangrijk deel van het succes van de groei is te danken aan de subsidieregeling (SDE+) waarmee de overheid duurzame energie-opwekking bevordert. Als de nieuwe projecten binnen de gestelde termijn geen stroom kunnen leveren aan het net, vervalt de subsidie. Het gaat dan ook om zonnepanelen op daken van sportgebouwen, schuren of andere gebouwen. In sommige dorpen zijn er interessante en mooie plannen. Dat betekent een financiële strop voor sportverenigingen, energiecoöperaties en de ondernemers, voornamelijk boeren, die bijvoorbeeld al hebben geïnvesteerd in het maken van het plan, de installatie, een nieuw dak en/of vergunningen. GroenLinks-fractievoorzitter Klaas-Wybo van der Hoek heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college van b&w. Daarin dringt de GroenLinks aan op het opstellen van een goede visie om het opwekken van zonne-energie te bevorderen, die ook teruggeleverd kan worden.