GroenLinks Westerkwartier, de grootste oppositiepartij in de gemeenteraad

“Wij willen inwoners hoop en perspectief bieden”

WESTERKWARTIER – Sinds het bestaan van de gemeente Westerkwartier is de GroenLinks-fractie met vijf zetels vertegenwoordigd in de gemeenteraad, maar ondanks dat zit er geen afgevaardigde van de partij in het college. Hiermee is GroenLinks Westerkwartier de grootste oppositiepartij in de gemeenteraad. Onder leiding van fractievoorzitter Klaas-Wybo van der Hoek maakt de partij zich hard voor onder andere duurzaamheid, beter armoedebeleid en meer woningbouw in de gemeente Westerkwartier. Vanaf 2022 hoopt de partij uiteraard plaats te kunnen nemen in de coalitie, maar zover is het nog niet. In gesprek met de Streekkrant vertelt de fractievoorzitter over het reilen en zeilen van GroenLinks Westerkwartier.

Van der Hoek zelf is al jarenlang actief in de politiek. Voor hem begon dit al als twintiger, toen in provinciale staten van Groningen en later in de gemeenteraad van de voormalige gemeente Zuidhorn. “Met de politiek vind ik dat je je betrokkenheid in de samenleving laat zien”, vertelt de inwoner van Grijpskerk. “Ik heb het altijd als dienstverlenend gezien. Vanuit die waarde en gedrevenheid ben ik al jarenlang actief in de politiek en tevens in verschillende functies”. Als ‘rot in het vak’ heeft Van der Hoek tevens het ontstaan van de gemeente Westerkwartier meegemaakt. En dat ging niet zonder slag of stoot. “Als GroenLinks Zuidhorn stonden wij destijds niet positief tegenover een schaalvergroting, vanwege de grotere afstand tussen inwoners en bestuur. Echter besloot een meerderheid toen toch voor een herindeling te stemmen en zo werkt goede democratie. Daar hebben we natuurlijk vrede mee”.

Bij de totstandkoming van de nieuwe gemeente Westerkwartier in 2019, hoorde eind 2018 ook de verkiezingen. En daar kwam de partij van Van der Hoek ontzettend sterk uit. “Veel inwoners hadden op ons gestemd, wat ons vijf zetels opleverde. Daar waren we uiteraard heel dankbaar en blij mee. Voor ons was dat ook best wel uniek. Uiteindelijk werd er helaas niet besloten om ons in het college op te nemen, wat een behoorlijke domper was. We waren namelijk wel een van de winnaars en het lag voor de hand dat we wel ‘een telefoontje’ zouden krijgen. Dat is echter niet gebeurd en is tevens niet zo netjes. Bovendien vind ik het zelf onverstandig. Als partij brengen we namelijk een frisse energie en willen we mensen hoop en perspectief bieden. Het is doodzonde dat wij dit niet als coalitiepartij mogen brengen”.

Toch is de fractievoorzitter tevreden over de eerste twee jaar van de fractie. “Als partij hebben we de afgelopen jaren veel positieve invloed gehad op wat er gebeurt in de gemeente”, zegt Van der Hoek. “Ondanks dat het een lastig jaar was, vinden wij dat de gemeente de coronacrisis snel heeft aangepakt. Westerkwartier heeft er veel aan gedaan om de negatieve invloed van de crisis te beperken. Zo was zij snel met het uitkeren van de compensaties voor bedrijven en had het zelfs nog een extra eigen pakket bovenop de landelijke maatregelen. Bovendien zette het ook verschillende acties op touw voor de warme kant van de samenleving, om bijvoorbeeld bewegen te bevorderen en eenzaamheid te voorkomen. Daar hebben wij als partij waardering voor”.

Toch zijn er ook een aantal dingen die Van der Hoek graag anders zou willen zien. “Ik vind dat de gemeente meer moet nadenken over wat zij wil met de samenleving. Wat voor samenleving willen we? Hoe gaan we bijvoorbeeld om met de groeiende kloof tussen arm en rijk? Met de veranderingen in energie en klimaat? Niet alleen binnen de organisatie, maar ook daarbuiten; met de inwoners van de gemeente. In 2019 heb ik daarom al een voorstel gedaan voor de ‘Vooruitkijkspiegel’ en gelukkig is dat afgelopen zomer raadsbreed ondersteund in werking gezet. Het idee hierachter is om met elkaar en de inwoners in gesprek te gaan over de verschillende thema’s die er leven in de maatschappij. Tijdens de eerste bijeenkomst stond corona op de agenda en het is de bedoeling dat er in de toekomst meerdere thema’s aan bod komen”.

Bij GroenLinks Westerkwartier zijn er een aantal onderwerpen die zeer hoog op de agenda staan. Eén daarvan is het koesteren van het landschap. De afgelopen tijd heeft de partij van Van der Hoek zich daar ook bijzonder hard voor gemaakt. “Het landschap staat onder druk en daar moet meer tegen worden gedaan. De afgelopen maanden kwamen onder andere de problemen bij de Doezumertocht en de sloot bij Niehove aan de orde. Als partij hebben wij daar veel aan gedaan en ook met succes. Toch vinden we dat hier nog meer aan gedaan moet worden. Het landschap is een belangrijk onderdeel van deze gemeente, onze inwoners houden er veel van en dat moet volgens ons meer gewaardeerd worden”. Naast het landschap, hecht GroenLinks Westerkwartier ook veel waarde aan de duurzaamheid. “Ik zie nog veel te veel daken zonder zonnepanelen. Er moet meer gebeuren,” aldus Van der Hoek. Het doet hem dan ook pijn dat er in de begroting van 2021 sterk op dit vlak bezuinigd wordt. Dat gaat ten koste van gewone inwoners van Westerkwartier.

Naast bovengenoemde onderwerpen maakt GroenLinks Westerkwartier zich ook hard voor de verkeersveiligheid, het armoedebeleid en de ‘D’ uit het DNA van het Westerkwartier. Een ander belangrijk thema is de woningbouw, die volgens Van der Hoek sterk verbeterd moet worden. “De woningbouw is ontzettend belangrijk voor de leefbaarheid van de gemeente. Op de markt is er een behoorlijk tekort en dan vooral voor starters. De woonvisie, die onlangs ter inzage lag, is positief, maar met in visies en nota’s kunnen we niet wonen. De verantwoordelijk wethouder werkt hard, maar ik zie liever dat er ook daadwerkelijk gebouwd gaat worden. Het duurt allemaal ontzettend lang”. Onlangs werd de begroting voor 2021 gepresenteerd, met een tekort van bijna vier miljoen euro. Het college zag geen andere optie dan de OZB omhoog te gooien en dat is voor Van der Hoek moeilijk te begrijpen. “De OZB-stijging is nu ontzettend hoog en wij vinden dat dat niet had gehoeven. Daarmee gaat men bovendien tegen eigen beloften in. Er is inderdaad een behoorlijk tekort, maar er waren voldoende andere dingen waar geld bespaard had kunnen worden. Als er was bezuinigd op de eigen ambities van het college, was er een hoop geld vrij gekomen voor andere dingen”, aldus Van der Hoek.

Al met al kijkt Van der Hoek met een tevreden gevoel terug op de eerste twee jaar van het fractiewerk. Hij is daarom ook positief over de toekomst. “Als partij zijn ook wij behoorlijk beperkt door de coronacrisis, maar we laten zien dat we ons gericht hebben op oplossingen en verbeteringen in de toekomst. We willen mensen hoop en perspectief bieden en staan voor onze inwoners. Met dat in het achterhoofd kijken we uit naar de komende jaren”, besluit de fractievoorzitter.