GroenLinks wil bijenbeleid in Zuidhorn

ZUIDHORN – Wat Obama in Amerika kan, dat moet in GroenLinks in Zuidhorn kunnen. Zo denkt fractievoorzitter Klaas-Wybo van der Hoek over zijn initiatiefvoorstel om de bijen in de gemeente beter te beschermen. Hij wil dat er jaarlijks 5000 euro beschikbaar komt voor het kleine prikbeest, dat grote invloed heeft voor de lokale tuinders.
Wereldwijd is bijensterfte op dit moment groot. “Ik dacht eerst dat het niet zo belangrijk was, maar dat is het dus wel,” vertelt Van der Hoek. “Het is belangrijk voor de bestuiving en dat is weer essentieel voor de voedselproductie.” De laatste jaren gaan veel bijen door parasieten, pesticiden en landbouwgif dood.
Door jaarlijks een bedrag van € 5000,- beschikbaar te stellen, wil de partij dat de parken aanpakt worden, zodat deze een betere leefomgeving voor de bijen worden. “We willen het bevorderen dat mensen weer bijen gaan houden. Daarbij kunnen we de hulp gebruiken van imkers uit de gemeente Zuidhorn en haar omgeving.” Van het geld wordt ook voorlichting gegeven aan boeren in de hoop dat zij meer aandacht aan het dier besteden. “Je ziet dat we minder bermen en akkerranden hebben. Braakliggende terreinen willen we daarom inzaaien met bloemen en gewassen.”
Volgens Van der Hoek zijn de bijen ‘een soort graadmeter voor de kwaliteit van het milieu’. “Obama is met een initiatief gekomen om de bijen te beschermen. In Amerika zijn de problemen door al het landbouwgif ook veel groter. Wij zijn tot nu toe gespaard gebleven van die Amerikaanse troep.” Of het bijenprobleem groot is in de gemeente Zuidhorn? “Het is niet erger dan elders, maar het is ook niet beter,” zegt hij.
Of het plan op een meerderheid kan rekenen, weet de indiener niet. Politiek lobbywerk is namelijk nog niet gedaan. “Begin november willen we het initiatiefvoorstel versturen naar de andere fracties. Ik heb er wel goede hoop op dat het gaat lukken. Het is een urgent probleem en dit plan kost niet zoveel geld. Het is een aantrekkelijk voorstel.”