GroenLinks ziet kans op verdere natuurontwikkeling Trimunt

STREEK – Onlangs zijn Henk Bakker en Klaas-Wybo van der Hoek van de fractie van GroenLinks Westerkwartier, met inachtneming  van de coronamaatregelen, op werkbezoek geweest bij de plas Trimunt.  Inwoners hebben zich tot de fractie van GroenLinks gewend, omdat ze zich zorgen maken over de ontwikkeling van het gebied. Afgezien van enkele watervogels die neerstreken op het stille noordoostelijke deel, lijkt de rest van het gebied meer op een terrein voor grondopslag.

Tussen 1980 en 2000 is langs de A7 en bij de Skieding de plas Trimunt ontstaan door zandwinning. De gemeente Westerkwartier is eigenaar van deze plas. In het verleden zijn afspraken gemaakt met waterschap Noorderzijlvest, Staatsbosbeheer en Grondbank GMG over een meer natuurlijke herinrichting van de plas.

De zandwinning heeft een plas opgeleverd die op verschillende plaatsen een diepte van 14 meter bereikt en steile oevers heeft.  Voor de natuurontwikkeling wordt ze veel ondieper gemaakt: van vier tot acht meter. Daarvoor wordt in totaal ca. 500.000 m3 grond gestort in de plas. De oevers worden natuurvriendelijker ingericht. In de plas komen drie eilanden. Met deze maatregelen wordt het gebied aantrekkelijk voor flora en fauna.

Tegelijkertijd komt er een geluidswal langs de A7. De definitieve hoogte daarvan is nu wel bereikt. De geluidswal is bedoeld voor de bescherming van het natuurgebied in wording: het wordt een stiltegebied voor met name vogels. De leiding van het project, de heren Ronald Agelink en Thomas Nusselein van het bedrijf K3 dat de uitvoering doet, gaven aan dat de grondaanvoer nodig is voor het ontdiepen van de afgraving. Ze stelden dat de aangevoerde grond voldoet aan alle milieueisen. De aangevoerde partijen zijn herkenbaar en terug te vinden in een grondadministratie. “Zelfs grond die regelmatig wordt aangevoerd door de eigenaar, gemeente Westerkwartier, moet door de keuring,” zo  vertelden de projectleiders.

De natuurontwikkeling zou volgens plan in 2020 klaar zijn, maar dat wordt niet gehaald. “We lopen inderdaad achter met de werkzaamheden. Vanwege de coronamaatregelen, maar vooral door de landelijke PFAS-kwestie hebben we de werkzaamheden zeker een jaar moeten stilleggen. We hopen dat fase 1, de zone met eilanden, in 2021 af is. Voor fase 2, de zuidkant,  is nog zo’n vijf jaar nodig,” aldus de projectleiders. GroenLinks-woordvoerder Henk Bakker: “Als alles gereed is, zal het zeker een mooi gebied worden. Het gesleep met grond brengt natuurlijk wel risico’s met zich mee. Dat in acht nemend, wordt er zo te zien professioneel en zorgvuldig gewerkt. We kijken uit naar de opening.” Tijdens het werkbezoek kwamen nog enkele suggesties naar voren. Henk Bakker: “Langs de rand van het natuurgebied zou er mooi gewandeld en gefietst kunnen worden. En we vinden het plan van de ontwerpers om nog een lage geluidswal aan de zuidwest kant aan te leggen, heel goed. Zo krijgen verschillende vogelsoorten meer kans en wordt het gebied beter beschermd. We zullen dit bepleiten bij de gemeente.”