GroenLinks Zuidhorn roept op: ‘Dien zienswijzen in tegen fracking Pieterzijl’

ZUIDHORN – GroenLinks Zuidhorn schaart zich bij de tegenstanders van fracken bij Pieterzijl. Fractievoorzitter Klaas-Wybo van der Hoek: “Bij fracking wordt het milieu sterk belast. De methode vraagt het gebruik van chemicaliën. Fracking zou daarnaast de kans op aardbevingen vergroten. Bovendien zijn er andere gevolgen voor omwonenden te vrezen zoals bodemdaling en invloed op de waterhuishouding.” Er was een andere stap logischer geweest in het afscheid nemen van aardgaswinning. Van der Hoek: “Dat het Groningenveld op termijn dichtgaat, is heel mooi. Maar als tegelijkertijd de problemen elders worden neergelegd, wordt het probleem verplaatst. Daar lijkt het nu op. En dat is niet goed. Een logische stap is dat met de sluiting van het Groningenveld ook de kleine velden worden gesloten, dus ook Pieterzijl. De problemen bij het grote veld zullen zich namelijk ook op kleinere schaal bij kleine velden voor gaan doen. Het slechte nieuws over Pieterzijl komt zeer ongelukkigerwijs tegelijk met het goede nieuws dat de winning van het grote Groningenveld wordt gestopt.” Klaas-Wybo van der Hoek roept zo veel mogelijk inwoners op zienswijzen in te dienen tegen het concept-instemmingsbesluit van Wiebes over het winningsplan bij Pieterzijl: “Dit is erg belangrijk. Na de terinzagelegging en de periode van zes weken van het indienen van zienswijzen volgt er een besluit van de minister. Tegen dat besluit kan dan bezwaar worden ingediend, maar deze bezwaren zijn alleen ontvankelijk als er ook een zienswijze is ingediend.”

U kunt uw zienswijzen adresseren aan:

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Inspraakpunt Winningsplan Pieterzijl Oost
Postbus 248
2250 AE Voorschoten