Grootegast blij met initiatieven “Gezond in Grootegast nu al een succes”

GROOTEGAST – Het project Gezond in Grootegast is nu al een succes, vindt Frony Babois, coördinator namens de gemeente Grootegast. Nadat de gemeente de beschikking kreeg over extra financiële middelen om duurzame projecten met een gezond karakter te ondersteunen, heeft zij liefst vijftig aanvragen gekregen. “De inwoners hebben flink met ons meegedacht”, aldus Frony. “Er zitten een aantal prachtige ideeën tussen, waarbij wij ons al verheugen op de uitwerking.”

Tot 15 juni konden de inwoners van Grootegast een aanvraag indienen voor een subsidie voor initiatieven van, voor en door inwoners in de gemeente Grootegast. “Maar liefst 50 ideeën zijn er binnenkomen”, meldt Frony. “De aanvragen variëren in doelgroep, doelstelling, gewenste bijdrage, maar ook qua concept. Het gedachtegoed van Gezond in Grootegast is dat het een gezondheidsbevordend idee moet zijn met veel draagvlak onder de inwoners.” Bij voorkeur heeft de aanvraag ook nog een multidisciplinair karakter. Frony: “De meeste aanvragen hadden zeker een gezondheidsbevordend effect en meer dan de helft is multidisciplinair. Jammer genoeg zijn er ook een aantal projecten die wij hebben moeten afwijzen. Deze projecten kwamen niet in aanmerking omdat het bijvoorbeeld een bedrijfsmatige activiteit was en niet een initiatief vanuit de burgerij.” Daarnaast grijpen een aantal ideeën naast de subsidiepot omdat ze een evenement zijn of reeds op een andere wijze gesteund worden door de gemeente. “Tien ideeën worden door de gemeente besproken met de initiatiefnemers”, stelt Frony vast. “Hier gaat het om projecten die verweven zijn op meerdere beleidsdomeinen. Een aantal daarvan maken serieuze kansen op een bijdrage, maar hiervoor is nader onderzoek nodig. Twintig andere potentiële projecten zijn interessant, maar de aanvraag is niet compleet om een goed besluit te kunnen nemen. Hierbij moet gedacht worden aan een correcte begroting, een juiste doelgroep bepaling of een concreter plan.” Deze ideeën hebben allen een reactie ontvangen waarin geschreven staat wat de gemeente graag nog aanvullend wil ontvangen voordat de subsidieaanvraag daadwerkelijk in behandeling kan worden genomen. “Het is nu dan ook nog te vroeg om aan te geven welke projecten een bijdrage krijgen”, zegt ze. “Met de zomer in het vooruitzicht verwachten wij dat er in oktober de eerste echte toekenning plaats kan vinden. Zodra dit bekend is, zullen wij dit zeker melden. We zijn heel blij met alle aanvragen en daarom ontvangen alle initiatiefnemers een overzicht met daarop potentiële subsidies welke passen bij hun aanvraag. Op deze wijze hopen wij dat afgewezen projecten alsnog een vervolg gaan krijgen en dat de andere projecten via cofinanciering de begroting rond krijgen.”