“Grootegast wordt een museumdorp. Dat biedt kansen”

Kees Apoll – ChristenUnie Grootegast

GROOTEGAST – Op de rand van 2017 naar 2018 kan de ChristenUnie terugkijken op mooie jaren. “We zijn vanuit de crisis naar betere tijden gegaan; financieel gaat het gelukkig weer een stuk beter”, schrijft Kees Apoll. “We hebben ons de laatste jaren hard gemaakt voor tal van zaken, maar met name betreffende duurzaamheid heeft de ChristenUnie diverse subsidieregelingen altijd van harte ondersteund en dat werpt nu zijn vruchten af. Ook waren we initiatiefnemers voor een startersregeling op de woningmarkt.” Tevens meldt de fractievoorzitter dat zij de aanrijtijden van de politie aan de kaak hebben gesteld, welke achterbleven ten opzichte van het landelijke gemiddelde. Apoll: “Zowel in Kornhorn als in Lutjegast is een mooi MFC ontstaan en binnenkort zal er ook in Grootegast een MFC verrijzen, met steun van de ChristenUnie. Het komende jaar willen we ons er ook hard voor maken dat Doezum een dorpshuis krijgt.” Grootegast wordt langzamerhand een waar museumdorp wat een scala aan toeristen trekt, dat weer kansen bidet voor de ondernemers, schetst Apoll. “Ook initiatieven op dit gebied zullen wij komend jaar ondersteunen.” De geleidelijke overgang van de gemeente Grootegast naar de gemeente Westerkwartier heeft continue aandacht van de ChristenUnie. “Er wordt aan alle kanten hard gewerkt om deze overgang zo vlot en soepel mogelijk te laten verlopen”, aldus de Grootegaster CU-fractievoorzitter. “Nu het financieel beter gaat willen we ook zeker nog kijken of mensen die het minst hebben te besteden het beter kunnen krijgen. We zien de toekomst met vertrouwen tegemoet en wensen iedereen gezegende kerstdagen en een voorspoedig 2018.”