Grootegaster Platform Cultuur en Kunst zoekt het breder

0
582

Nieuwe impuls voor Westerkwartierder cultuurwereld

WESTERKWARTIER – Het Platform Cultuur en Kunst (Plack) is ooit in het leven geroepen om kunst en cultuur in de gemeente Grootegast een podium te bieden. Stimuleren en faciliteren, verduidelijkt voorzitster Aafke Hoek de doelstelling. Want Plack kan gezien worden als de verbindende spin in het web, de organisatie die andere organisaties en burgers verbindt waardoor de mooiste initiatieven het levenslicht zien. “Wij zijn het vraagbaken waar men terecht kan voor advies, vragen en ondersteuning als zij iets op poten willen zetten”, stelt Aafke. “Mensen moeten het zelf doen, waarbij wij als faciliterende partij dienen.” Plack is een groot succes geworden, zo blijkt uit de steeds voller wordende (uit)agenda in Grootegast. “We hebben onszelf overbodig gemaakt. En dat is goed. Wij gaan nu kijken hoe we dit voortzetten in het Westerkwartier.” Plack zoekt het breder.

Ook wethouder Mark de Haan met Cultuur in zijn portefeuille is aangeschoven. Bij zijn aantreden als wethouder zag De Haan dat er in Grootegast nog veel te bereiken was op gebied van cultuur. “Plack bestond nog niet”, vertelt hij. “Wel vonden wij dat we als gemeente een impuls moesten geven aan cultuur, waarop ik de mogelijkheden ben gaan verkennen.” Vanuit de gemeente werd met diverse partijen contact gezocht en de dialoog aangegaan. “Daarop is er een budget beschikbaar gesteld voor het initiatief Plack dat boven verwachting goed uitpakte.” Niet alleen in het dorp Grootegast werden activiteiten opgezet, ook de omliggende dorpen werden bij de plannen betrokken. Aafke: “Het heeft ertoe geleid dat de uitagenda steeds voller is geworden. In deze gemeente gebeurd tegenwoordig ontzettend veel. Sterker nog, eigenlijk is er elk weekend ergens wel iets te beleven.” Het leidt tot de onvermijdelijke slotconclusie dat Plack een dermate groot succes is geworden dat zij zichzelf overbodig hebben gemaakt. Immers, wat is er nog te faciliteren als alles al op is gezet en goed verloopt? “Daarom kijken we nu naar de toekomst”, aldus Mark de Haan. “Heffen we Plack op? Of gaan we kijken of we datgene dat in Grootegast is bewerkstelligd kunnen herhalen op Westerkwartierniveau.” Aafke Hoek vult aan: “Het is daarmee niet gezegd dat er in de andere drie Westerkwartiergemeenten niets gebeurd op cultuurgebied, maar er moet altijd één organisatie zijn die de eerste stap zet en het breder trekt.” Plack dus. Inmiddels hebben zij al gesproken met verscheidene organisaties uit de andere gemeenten en met VRIJDAG, de cultuurorganisatie die vanuit de provincie dezelfde opdracht heeft gekregen. “Samen met VRIJDAG zijn we deze opdracht aangevlogen waarbij zij werken vanuit de provincie richting het Westerkwartier en Plack vanuit Grootegast richting het Westerkwartier”, aldus Aafke. Mark de Haan: “De samenwerking verloopt tot dusverre zeer goed en we worden steeds enthousiaster. De nieuwe organisatie is inmiddels opgetuigd, waarbij Aafke is doorgeschoven van voorzitster van Plack naar de voorzitterspositie van de Westerkwartierder ‘denktank’. “Het volgende doel is om goed in beeld te krijgen waar de mensen in de vier gemeenten behoefte aan hebben”, duidt Aafke. “Meer uitmarkten, concerten, festivals of kunst? Inspraakavonden daarover volgen op 19 en 26 april in Cultureel Centrum Zuidhorn, waarna wij op 25 mei het eerste concept met daarin de wensen vanuit de gemeenschap feestelijk te presenteren aan de diverse politieke partijen en huidige bestuurders van de gemeenten. Dit zodat zij hier verder mee kunnen op weg naar de nieuwe gemeente. Wij bemoeien ons namelijk niet met beleid, maar leggen louter verbindingen.” Aafke zou het mooi vinden als straks, na een aantal jaren de successen van Grootegast te hebben doorgegeven aan het Westerkwartier, zou blijken dat Plack zichzelf wederom overbodig heeft gemaakt. “Als straks ook in het Westerkwartier elk weekend op diverse plaatsen iets kunstigs of cultureels te doen is, dan hebben wij bereikt wat wij willen. Wat we hier in Grootegast hebben bewerkstelligd moet niet weg, maar worden doorgegeven. De genen van Plack moeten mee naar het Westerkwartier. Daar willen we zoveel mogelijk mensen bij betrekken, want dat schept draagvlak.”