Handvol basisscholen in De Marne gaat verdwijnen

Harm Evert Waalkens 2011

Gemeente wil scholen in dorpen samenvoegen

LEENS – Minstens vier en mogelijk vijf basisscholen zullen de komende jaren in de gemeente De Marne verdwijnen. Dat staat in het Integraal Huisvestingsplan, dat vanavond besproken wordt in de gemeenteraad. Voorstel is om in alle dorpen de verschillende scholen samen te voegen. Door het samenvoegen verdwijnen minimaal vier basisscholen.

Maandenlang werd achter de schermen gewerkt aan het nieuwe huisvestingsplan. Daarbij waren naast de gemeente ook de verschillende schoolbesturen betrokken. Verantwoordelijk wethouder Harm Evert Waalkens (PvdA): “Met de schoolbesturen hebben we een plan opgezet waarbij we zeven of acht schoolgebouwen in zeven dorpen willen positioneren. Wij hebben daarbij een ondergrens van 80 leerlingen gehanteerd.”

Prioriteit krijgt een nieuwe school in Leens. Dit dorp krijgt een compleet nieuw schoolgebouw. Iets wat volgens de wethouder hard nodig. “De openbare school zit nu in een noodgebouw en de VCPO-school is gewoon af. We willen eigenlijk dat de gereformeerde basisschool ook meegaat in de plannen. Dat ligt nog wat lastig, want het schoolbestuur wil wel praten over samenwerking, maar niet over samenvoeging. In principe kan de school voorlopig nog zelfstandig doorgaan.”

Volgens Waalkens is het samenvoegen noodzakelijk. “We moeten rekening houden met de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen. Klassen moeten niet te groot worden, maar ook zeker niet teveel niveaus krijgen. Anders is het voor het personeel niet meer behapbaar. Twee groepen per klas is te doen.” Of de scholen daadwerkelijk gesloten worden, zal volgens Waalkens afhangen van de schoolbesturen. “Wij komen niet met een voorstel om een schoolgebouw te sluiten. Dat is een beslissing die de schoolbesturen en ouders moeten nemen.”

Om het project te kunnen betalen wil Waalkens zich wenden tot het budget dat gereserveerd was voor een nieuw multifunctionele centrum (MFC) in Leens. “Die 3,2 miljoen willen we gebruiken om te beginnen met de school in Leens. Wij hebben de wens dat het één school met één bestuur wordt, die we modulair gaan bouwen. We beginnen met het gebouw en geven de schoolbesturen de tijd en ruimte om verder te werken aan de samenwerking die nodig is.” In totaal zal het hele project in alle dorpen samen € 7 miljoen euro kosten.

Een kwetsbaar punt noemt Waalkens de school in Pieterburen. “Vanuit het gemeentefonds krijgen we nu nog geld om het gebouw te onderhouden, maar we moeten we met z’n allen bedenken of we de school wel in de benen willen houden. Nu heeft de school nog 35 leerlingen, maar in 2027 zijn dat er 19. We gaan stap voor stap te werk, waarbij de gemeenteraad steeds tussentijds beslissingen moet nemen.” Uiteindelijk zullen samenvoegingen in Leens, Ulrum en Zoutkamp besproken worden. In Wehe den Hoorn zijn de schoolbesturen al bezig met een samenvoeging.

100 leerlingen plan

Het nieuwe huisvestingsplan komt op een moment dat de Onderwijsraad net met een advies kwam om alle scholen met minder dan 100 leerlingen te sluiten. “Dat is iets te Randstedelijk beoordeeld,” zegt Waalkens. “Toch zie ik het advies wel als een steun in de rug voor de gemeente De Marne om met het onderwijsveld te komen tot samenwerkingsmodellen.” Mocht het advies leiden tot het verhogen van de onderwijsnorm, dan betekent dit dat er in Pieterburen en Wehe den Hoorn niet genoeg leerlingen wonen om een school in stand te houden.