Haring uitreiken blijft een gewaardeerde traditie

niekerk haring uitreiking 2

NIEKERK – Afgelopen woensdag was het weer zover. Voor de 537e keer vond bij de Hervormde Kerk te Niekerk het traditionele haring uitreiken plaats. De traditie zetelt op een legaat dat een zekere Menno Jeltema (voorheen werden ook de namen Menso Fockema en Menno Feltema gebruikt) naliet aan de voogdij van het Pepergasthuis te Groningen. Menno Jeltema legateerde aan het Pepergasthuis een aantal grazen land onder Het Faan onder de eeuwigdurende verplichting, dat jaarlijks onder de armen van Niekerk, Faan en Oldekerk een ton haring zou moeten worden uitgereikt. In 1979 is echter besloten de verplichting af te kopen omdat er geen armen meer zijn en omdat de haringprijzen enorm waren gestegen. Er is een stichting gevormd die ten doel heeft het haring uitreiken ‘als traditie’ voort te zetten. Nog altijd valt deze in zeer goede aarde, zo ook dit jaar. Evenals andere jaren kwam de haring per ouderwetse boerenwagen bij de kerk en was er weer een groot aantal mensen die zich dit harinkje weer goed lieten smaken.