Harry van der Werff Voorzitter Dierenambulance Westerkwartier

‘Ik ben voorzitter van de Dierenambulance Westerkwartier. Het gaat goed met ons, al laat Covid ook in ons  werk zijn sporen na. Normaal zouden we een eindejaarsbijeenkomst hebben gehad, waarbij de vrijwilligers een kerstpakket krijgen, maar dat slaan we ook dit jaar weer over. Niet het kerstpakket natuurlijk, dat brengen we aan huis. We hebben veel vrijwilligers, meestal tussen de 15 en 20. Er is niet veel verloop. Mensen blijven gelukkig lang bij ons. De meeste mensen zijn iets ouder, maar we zien ook zeker jongere mensen die zich aanmelden. Naast het bestuur, dat uit drie personen bestaat, zijn er drie centralisten en de groep chauffeurs. De centralist krijgt de telefonische meldingen en die neemt dan contact op met de chauffeur. Behalve in de inwerktijd rijden de chauffeurs alleen, tenzij ze aangeven dat er een geval is dat meer mankracht nodig heeft.
Onze medewerkers worden regelmatig geschoold. Dierenartsenpraktijk Stad & Westerkwartier geeft twee keer per jaar kosteloos een EHBO-cursus, gericht op dieren.
Per jaar krijgen we zo’n 800 à 900 meldingen. Ongeveer de helft ervan betreft huisdieren; vooral katten. De andere helft betreft gewonde, in het wild levende dieren. Dood wild ophalen is een taak van de gemeente.
Ik heb enorm veel respect en waardering voor onze vrijwilligers, die altijd maar weer klaarstaan voor dieren in nood!
We bestaan nu 13 jaar. Vroeger had de gemeente – die een wettelijke zorgplicht heeft voor dieren – met drie partijen te maken: wij als dierenambulance voor het vervoer; een dierenartsenpraktijk en een dierenopvangcentrum.  Nu zijn wij als dierenambulance voor alle drie de aspecten verantwoordelijk en hebben wij contracten met dierenartsenpraktijken en een opvangcentrum afgesloten. We hebben een heel goed contact met de gemeente Westerkwartier. De gemeente is bezig met het vaststellen van een dierenwelzijnsnota, waaruit blijkt dat de gemeente betrokken is bij dit onderwerp.
We hebben twee ambulances in gratis bruikleen van de stichting DierenLot. De gebruikskosten zijn voor onze eigen rekening. Onze kosten worden bestreden door een bijdrage van de gemeente en uit particuliere giften; die krijgen we bijvoorbeeld wanneer we een vermist dier weer met het baasje herenigen.
Een bijzonder project in 2020 was de castratie-, sterilisatie- en chipactie van katten van minima. De kosten voor de minima waren 5 euro per kat. 40 katten zijn toen “geholpen”. Begin volgend jaar is er weer zo’n actie. Dat is goed voor mens én dier.’
Meer weten? www.dierenabulancewesterkwartier.nl