Hedde & Bertha Bijma

In Beeld familie Bijma

Op woensdag 27 februari wordt er een voorlichtingsavond georganiseerd over pleegzorg. Lutjegaster echtpaar Hedde en Bertha Bijma zal hier als ervaringsdeskundigen vertellen over wat het pleegouderschap inhoudt. Zelf zijn ze al vijftien jaar pleegouders en boden ze al negentien kinderen een warm thuis. “We hebben zelf vier jongens”, vertelt Bertha, “en dat liep goed, dus er was best ruimte voor nog een kind. We hadden zelf genoeg en vonden dat daar nog een kind van mee kon genieten.” Ze ervaarden dat hun verwachtingen bijgesteld moesten worden. “Je begint op het roze wolk idee, maar komt er al snel achter dat het allemaal anders is”, aldus Hedde. “Er gaat een hele andere wereld voor je open. In principe zit een pleegkind niet op een pleegouder te wachten. Maar kinderen verdienen het om geliefd te worden.” Op de avond zelf zal het echtpaar vertellen over wat zij allemaal meemaakten in die jaren. En dat is heel uiteenlopend. “Ja, dat is zo”, beaamt Bertha. “Zo verbleef de langste hier zeveneneenhalf jaar en de kortste maar één nacht. Sommige kinderen heb je nooit meer contact mee, anderen komen nog regelmatig een weekend langs. Ook hebben we nog wel contact met een moeder van een kind wat nog heel klein was, toen het hier wegging.” Ze hopen met de voorlichtingsavond, waar ook nog iemand van Jeugdzorg komt vertellen, bekendheid te geven aan wat het pleegouderschap inhoudt en andere mensen hiervoor te interesseren. Iedereen is welkom om 20.00 uur in Het Lichtbaken aan de Marconistraat 5 in Buitenpost. Opgeven voor deze avond is wel noodzakelijk en kan bij Hedde en Bertha op telefoonnummer 0594-612457.