Herinrichting De Skieding komt dichterbij

ACHTKARSPELEN – De CDA-fractie Achtkarspelen liet zich tijdens een werkbezoek aan projectbureau De Skieding onlangs informeren over de stand van zaken van de herinrichting van De Skieding. De fractie sprak daarnaast over de mogelijkheden van een tweede ontsluiting van het industrieterrein Lauwerskwartier in Surhuisterveen. Het CDA is fervent voorstander van deze ontsluiting, zeker gelet op de uitbreiding van het industrieterrein en vanuit oogpunt van verkeersveiligheid en zal zich daar de komende tijd voor blijven inzetten. De wens om De Skieding aan te pakken kent een lange geschiedenis. Uniek is dat de weg slechts één eigenaar kent, de provincie Fryslân, maar vele belanghebbenden zoals direct aanwonenden, gebruikers en betrokkenen door de ontsluitingswegen, de gemeenten Achtkarspelen, Grootegast, Marum en Smallingerland. Daarnaast is de provincie Groningen ook nog betrokken vanwege de plannen om een stuk weg op hun grondgebied aan te leggen. Vanwege de vele wensen en belangen was het lastig om een voorstel voor herinrichting neer te leggen dat op instemming kon rekenen van alle betrokkenen. De CDA-fractie is daarom onder de indruk van het werk dat er is verricht om op basis van draagvlak vanuit de omgeving te komen tot de beste oplossing.