“Het Aduard 825 Park moet jong en oud samen brengen”

Aduard werkt aan Aduard 825 Park

ADUARD – De leefbaarheid vergroten. Daar zijn ze in Aduard druk mee bezig. Na het grandioze jubileumjaar Aduard 825 blijft de gedachte om vooral samen iets te doen voor de hele gemeenschap gehandhaafd in het kloosterdorp aan de poort van het Middag-Humsterland. Oud en jong samenbrengen, luidt de insteek volgens Dorpsbelangen-voorzitster Katharina Bosch-Krämer over het nieuwste project van Aduard; de realisatie van het Aduard 825 Park.

Het is 2015 als het dorp Aduard met een nieuwe dorpsvisie komt. Daarin wordt beschreven dat het jubileumjaar in 2017, het jaar dat Aduard precies 825 jaar bestaat, uitgebreid gevierd moet worden. Ook is bij de ontwikkeling van de dorpsvisie gesproken met de jeugd in het dorp. “Zij gaven aan meer sportkeuzes en activiteiten in het dorp te willen”, legt Katharina uit. Een wens waar Dorpsbelangen Aduard graag aan wilde voldoen, waarna een pannakooi uitkomst leek te bieden. “Maar die plannen bleken helaas niet haalbaar”, aldus de voorzitster. Strijdvaardig als de dorpelingen zijn lieten zij zich niet ontmoedigen door deze tegenslag. Sterker nog, het plan werd uitgebreid en grootser aangepakt. “Uit de doorstart kwam het idee om dan maar een heel park te realiseren”, vertelt Katharina. “Het dorp wilde recreatie en beweging, de jeugd meer activiteiten en ook bestaande initiatieven konden wel een steuntje in de rug gebruiken.” Bij dat laatste doelt Bosch-Krämer onder meer op de jeu-de-boules club. “Een vereniging die toch bestaat uit voornamelijk ouderen”, weet Katharina. “Een groep die uiteindelijk problemen zou kunnen krijgen bij het onderhouden van hun speelplek. Dat valt op te lossen door andere groepen erbij te betrekken, maar dan moet je het wél zichtbaar maken.” Dus niet langer verscholen in de buurt van de parkeerplaats naast het sportpark, maar midden in het nieuw te realiseren park. “Het begon met een brainstormsessie”, blikt Katharina terug. “Daarbij werden de plannen steeds groter en kwamen we erachter dat we alle partijen die nu gebruik maken van het gebied en de faciliteiten op en rondom MFC De Meeden moesten betrekken bij het initiatief. Van de voetbalclub tot aan de ruiters.” Allen kregen zij van de achtkoppige werkgroep die zich bezig houdt met de plannen dezelfde vraag toegespeeld: ‘Als geld geen rol speelt, wat zouden jullie dan willen?’ Uit de reacties kwamen veel wensen naar voren, stelt Katharina. “De ruiters wilden een ruime parkeerplaats waarop ook paardentrailers gemakkelijk konden draaien en parkeren. Zoals eigenlijk elke club wel de wens had om de parkeergelegenheid te vergroten.” De gemeente Zuidhorn werd ingeschakeld en een projectplan was in de maak. Katharina: “De oplossing lag echter niet voor de hand. Er was –hoe we het ook probeerden in te tekenen- geen ruimte om meer parkeerplaatsen te creëren.” Totdat de ijsbaan de helpende hand toestak. Zij boden een opening door te stellen dat de ijsbaan semi-verhard kon worden. Hetzij met asfalt, hetzij met honingraatplaten. “Daardoor ontstond er een win-win situatie”,  vertelt ze. “Elf maanden per jaar heeft Aduard de beschikking over een groot parkeerterrein bij de sportvelden, het MFC en het nog te realiseren park. En wanneer de periode van kou en ijs aanbreekt zorgt de semi-verharde ijsbaan ervoor dat we hier snel ijs hebben.”

De gemeente Zuidhorn werkt behoorlijk mee aan de plannen, vindt Katharina Bosch-Krämer. “Zij stellen –overigens terecht- dat wij het zelf moeten doen, en dragen als gemeente bij middels goede adviezen en manuren. We worden door de gemeente uitstekend gefaciliteerd bij het uitvoeren van onze plannen. En gelukkig maar, want we zijn natuurlijk geen professionals en doen dit erbij omdat het goed is voor de leefbaarheid van Aduard.” Inmiddels is een landschapsarchitect bezig met het uittekenen van het park. “Daarin worden alle wensen vanuit de dorpsvisie en de samenleving samengevoegd”, aldus Katharina. “Het park moet een ontmoetingsplek worden voor jong en oud. Een plek waar jongeren hun pannakooi en activiteitenplek –hangplek klinkt zo negatief- krijgen en waar ouderen een lekker ommetje kunnen maken in de natuur. Een plek met een zichtbare jeu-de-boules baan, met attributen die vrij toegankelijk zijn en sport en beweging stimuleren en waar de Aduarder clubs en verenigingen hun thuishaven krijgen, als ze dat zouden willen.” De architect heeft het wensenlijstje mee gekregen en de eerste schetsen zijn inmiddels al bij de werkgroep aangeleverd. “Er is rekening gehouden met de wensen, of liever eisen die wij hebben, met de historie van het dorp dat moet doorklinken in het park en met de mogelijkheden die er liggen”, meldt ze. “De eerste schetsen waren veelbelovend en momenteel worden onze aanvullende suggesties erin verwerkt.” Daarmee houdt het echter niet op, weet Katharina die vertelt dat ook de inwoners de kans krijgen om nogmaals hun mening te geven alvorens de plannen vast komen te staan en het eindontwerp realiteit is. Woensdag 21 februari worden de plannen gepresenteerd aan de Aduarders. “Belangstellenden zijn vanaf 20.00 uur welkom in MFC De Meeden om de presentatie van de architect bij te wonen”, nodigt Katharina uit. “Iedereen is welkom.” Op de vraag wanneer de werkgroep verwacht dat er daadwerkelijk gelopen en gesport kan worden in het Aduard 825 Park moet Katharina het antwoord voorlopig nog even schuldig blijven. “Het is een meerjarig project”, stelt ze vast. “We werken vooralsnog in tijdsvakken van fases, maar zitten geen moment stil. Om de drie weken komt de werkgroep bijeen en slaan we spijkers met koppen. Er komt nogal wat bij kijken, vergis je daar niet in. Maar we liggen op schema en kijken vol vertrouwen naar de realisatie van het park.”

Het grootste burgerinitiatief van het noorden

ADUARD – Het Aduard 825 Park is het grootste burgerinitiatief van het noorden, weet Katharina Bosch Krämer te vertellen. De voorzitster van Dorpsbelangen Aduard maakt onderdeel uit van de werkgroep die het park wil realiseren en meldt dat de provincie het project als ‘grootste’ heeft bestempeld. “Het project is zowel qua niveau, als omvang en kosten ongeëvenaard”, aldus Bosch-Krämer. Liefst 775.000 euro is er gemoeid met de realisatie van het Aduard 825 Park, volgens de eerste ruwe schattingen van de werkgroep. “We zijn momenteel dus druk bezig met het aanschrijven van fondsen om het bedrag bij elkaar te krijgen”, aldus Katharina. “We hebben er het volste vertrouwen in dat dat gaat lukken. Tijdens de gesprekken die we voeren met de diverse partijen, waaronder de gemeente Zuidhorn en de provincie Groningen, krijgen we handvaten aangereikt en je wordt natuurlijk ook zelf steeds wijzer en handiger in het verwerven van fondsen.” Katharina is ervan overtuigd dat het slechts een kwestie van tijd is voordat er gestart gaat worden met de aanleg van het park. “Zeker nu de rondweg ook steeds dichterbij komt. Beide projecten kunnen prima gecombineerd worden, zodat Aduard er straks prachtig, leefbaar en toekomstbestendig bij ligt.”