“HET DAMESVOETBAL VAN VV ZUIDHORN STAAT GOED OP DE KAART”

Hoe gaat het met de dames van vv Zuidhorn

ZUIDHORN – In de serie over het damesvoetbal bij de clubs in De Streek ging uw reporter deze keer naar de club met de grootste damestak en dat is de vv Zuidhorn. De club speelt met maar liefst drie teams in de veldcompetitie op zaterdag en heeft daarnaast een 35-plus team, dat als 7-tal op een aantal vrijdagavonden in toernooivorm een competitie afwerkt. Aan het interview werkte van ieder team een speelster mee, waaruit kan blijken dat de onderlinge verbinding en samenwerking tussen de teams uitstekend is. Dit is ook de mening van de vier speelsters, die unaniem van mening zijn dat het damesvoetbal in Zuidhorn momenteel goed op de kaart staat en dat het bestuur en de beleidsbepalers van de club veel aandacht besteden aan de damestak. Er wordt hard voor gewerkt en alles is goed voor elkaar. Dit zorgt er mede voor dat vv Zuidhorn ook voor dames en meiden een plezierige club is om spelend lid van te zijn.

Anita Bijlholt is de meest ervaren speelster van het viertal. Zij komt uit een echte voetbalfamilie en bracht als kind al veel tijd op en rond de voetbalvelden door. Haar vader Jan Bats was in het verleden een succesvolle trainer en was ook meerdere seizoenen hoofdtrainer van vv Zuidhorn. Ook haar broer met dezelfde naam als haar vader maakte als speler furore in de hoofdmacht van de club. Anita begon op haar 15e met voetbal en toen ze een gezin stichtte en kinderen kreeg ging ze er een periode tussenuit. Ze heeft Sara intussen gezien, maar speelt nog steeds in het 35-plus team en fungeert als leidster bij het eerste en het tweede damesteam. Beide teams staan er in de huidige competitie goed voor. Het eerste damesteam won zes van de zeven wedstrijden en staat op een gedeelde 1e plaats. Het tweede team, dat uitkomt in de B-categorie speelde al 12 wedstrijden en voert met 24 punten de ranglijst aan. Tessa Douma, die op de positie van laatste vrouw in het eerste team speelt, constateert dat de hoge klassering voor nog meer motivatie zorgt. “Alle speelsters zijn erop gebrand om de hoge klassering vast te houden en we hopen op promotie naar de 2e klasse”, aldus Tessa. Ook Tessa komt uit een voetbalfamilie. Haar vader schopte het zelfs tot het betaalde voetbal. Tessa bleek al jong veel talent voor voetbal te hebben, al was haar vader er eerst niet voor dat ze op voetbal zou gaan. Toen dat er op enig moment wel van kwam, veranderde dat en pushte hij haar juist enorm om te gaan voetballen en trainen. Tessa speelde eerder bij Oranje Nassau Groningen op een vrij hoog niveau. Ze woont thans in Zuidhorn, waar ze nu twee seizoenen speelt. Kirsten Venema begon met voetbal in haar toenmalige woonplaats Aduard. Toen het dameselftal daar werd ontbonden, stapte ze over naar Bedum en nu speelt ze dus met veel plezier als rechterspits in het tweede damesteam van Zuidhorn. Ze vertelt daarover: “In mijn team spelen veel jonge meiden, die uit de MO-17 komen, omdat Zuidhorn geen MO-19 team heeft. Deze meiden kunnen zich in het tweede team prima verder ontwikkelen en als ze goed genoeg zijn op termijn doorstromen naar het eerste”. Het derde team speelt dit seizoen voor het eerst in competitieverband en staat op de ranglijst onderaan. Rianne Schultinga verklaart dat als volgt: “Er is een aanvraag gedaan om in de 4e klasse te mogen uitkomen, omdat daar meer voetbal inzit dan in de 5e klasse. We spelen met nagenoeg een compleet nieuw team en dat moet duidelijk nog wat groeien. We hebben alle negen wedstrijden verloren en dus kan het na de hervatting alleen maar beter gaan. Het uitblijven van succes heeft echter geen negatieve invloed op de sfeer en het plezier dat we hebben”. Op de vraag waarom ze eigenlijk zijn gaan voetballen en niet voor een andere sport hebben gekozen, reageren de dames wat verbaasd. Het was voor hun kennelijk meer een vanzelfsprekendheid dan een keuze, omdat ze in gezinnen opgroeiden waar voetbal een geliefde sport was. Voor het komende seizoen is Zuidhorn overigens op zoek naar een nieuwe trainer voor de damestak. Huidige trainer Ron Swinkels, die bij Zuidhorn goed heeft gefunctioneerd, vindt het na drie seizoenen tijd voor een nieuwe uitdaging. De dames zijn alle vier betrokken bij de nog lopende procedure voor een nieuwe trainer. Ze hopen dat er een trainer wordt benoemd, die niet alleen tussen de groep staat, maar ook vooral erboven als de situatie daarom vraagt. Net als bij de mannen zijn er ook bij de dames wel eens onderlinge irritaties. Bij de mannen lost zich dat volgens hen veelal wat eenvoudiger op en daarom zou het goed zijn dat de nieuwe trainer daar oog voor heeft en vanuit zijn positie naar handelt. Het plezier dat de vier dames aan het voetballen bij Zuidhorn ontlenen, loopt als een rode draad door het hele interview en het belang van de derde helft wordt daarbij zeer bewust ook benoemd.  Omdat het aantal spelers voor drie elftallen wat aan de krappe kant is, wordt de wens uitgesproken dat er nog een aantal dames bijkomen. Het kan dan allemaal net wat beter worden ingevuld. Tot slot wordt ook nog de wens uitgesproken voor nieuwe trainingspakken voor alle damesteams. Een sponsor daarvoor zou meer dan welkom zijn. De toekomst zien de dames rooskleurig in. Zuidhorn is een grote sterke vereniging met veel talent en potentie. Meiden die zich willen aansluiten bij de bloeiende meidenafdeling, met één of twee teams in elke leeftijdscategorie, zijn en blijven van harte welkom bij vv Zuidhorn.