Het Gemeentehuis in Leek staat te koop, gemeente zet in op verduurzaming

WESTERKWARTIER – Het gemeentehuis in Leek staat te koop. De verkoop van het pand is een van de eerste stappen in het Programma Huisvesting, waarin de gemeenteraad van het Westerkwartier heeft besloten dat Zuidhorn de nieuwe vaste standplaats wordt. Tevens is de raad in juli dit jaar overeengekomen dat de gemeente teruggaat van 15 naar 8 gebouwen. Reden hiervoor is de slechte onderhoudsstaat van een deel van de gebouwen. Daarnaast speelt de wettelijk verplichte verduurzaming een grote rol. De raad heeft besloten om over te stappen naar minder gebouwen die beter passen bij het maatschappelijke streven naar duurzame, gasloze en efficiënte panden.

Het streven is om het gemeentehuis in Leek in 2023 te verkopen en in 2024 definitief te sluiten. Inmiddels staat het pand in Leek sinds enkele dagen te koop. Bij de verkoop van het pand worden de plannen van potentiële kopers beoordeeld op prijs en kwaliteit. De prijsvragen die zullen worden georganiseerd zijn openbaar en iedere partij kan hier aan meedoen.

De nieuwe hoofdvestiging in Zuidhorn zal verder worden uitgebouwd en verduurzaamd. Ook de standaard dienstverlening aan de inwoners van het Westerkwartier wordt in de toekomst in Zuidhorn gecentraliseerd. Uitgangspunt van de gemeentelijke dienstverlening hierbij is: ‘waar het kan digitaal, waar nodig fysiek’. Standaard dienstverlening wordt straks zoveel mogelijk digitaal ingericht. Bij maatwerk wordt erop uit gegaan en kan er een gesprek plaatsvinden daar waar de inwoner dat wil. De gemeente werkt steeds meer plaats- en tijdonafhankelijk. Zodra de verduurzaming van Zuidhorn en de digitale inrichting klaar zijn, zullen ook de gemeentehuizen in Marum en Grootegast te koop worden gezet. Naar verwachting gebeurd dit in 2025 en 2026. De buitendienst zal zich gaan vestigen op drie hoofdlocaties, namelijk in Noordhorn, Grootegast en samen met Novatec op het Leeksterveld. Daarnaast blijven er stallingslocaties bestaan in Marum en Grijpskerk. De Kringloopwinkel en de Kwekerij Novatec blijven voorlopig in Tolbert en Leek gesitueerd, echter wordt er onderzoek gedaan naar de toekomst van deze twee locaties. De locaties Aduard en Oldehove zullen in 2023 of 2024 worden verkocht.