Het Hooge Heem toont ambitie met uitbreiding

“Als we iets meer volume hebben, kunnen we de zorgvraag op langere termijn aan”

GROOTEGAST – Onlangs heeft woonzorgcentrum Het Hooge Heem in Grootegast het pand aan de Hoflaan 63 gekocht, met als doel daar de dagopvang en administratie onder te brengen. Naast het haalbaarheidsonderzoek om een extra vleugel aan de Gastzijde te gaan bouwen, past deze aankoop in een flinke uitbreiding van de capaciteit en dienstverlening van Het Hooge Heem. “Onze ambitie is om hét multifunctionele kennis- en expertisecentrum voor ouderen te worden”, zegt directeur Klaas Lindeboom. “Op landelijk niveau verandert de zorgvraag en deze neemt tegelijkertijd ook toe. De focus ligt meer op preventie. Daar proberen wij in de toekomst op in te spelen”.

In 2019 heeft de gemeente Westerkwartier een woonzorgvisie ontwikkeld en daarmee is de gemeente de eerste in de provincie Groningen. Deze woonzorgvisie is onder andere gericht op de veranderende zorg. “De vergrijzing neemt dubbel toe, aan de ene kant zijn daar de inwoners en dus potentiële bewoners van een verpleeghuis en aan de andere kant geldt dit voor het personeel in de zorg”, vertelt Lindeboom. “Mensen blijven langer thuis wonen, maar daar hebben ze wel ondersteuning bij nodig. De focus ligt in de toekomst, en eigenlijk nu ook al, steeds meer op preventie. Wanneer mensen toch in een verpleeghuis terechtkomen, is de zorg zeer intensief en meestal van korte duur. De gedachte dat men bij ouder worden ‘gewoon’ naar een bejaardentehuis ging en daar nog een flink aantal jaren woonde, is niet meer van deze tijd”.

Naar verwachting is er tussen 2020-2030 dertig procent meer ouderenzorg nodig. De verschillende zorginstanties, gemeenten en verpleeghuizen moeten goed samenwerken om dat op de juiste wijze te kunnen organiseren. “Wij zijn ook druk met de verschillende partners in gesprek om te kijken hoe we dit het beste kunnen aanpakken. De woonzorgvisie van de gemeente Westerkwartier is er dan wel, er is voorlopig nog weinig mee gebeurd. De komende jaren moeten we samen met een oplossing komen om de veranderende zorgvraag aan te kunnen pakken”.

Al enkele jaren heeft Het Hooge Heem een behoorlijke wachtlijst met mensen die in het woonzorgcentrum willen komen wonen. Dit past in de landelijke trend van de veranderende en toenemende zorgvraag. De aankoop van het pand aan de Hoflaan 63 is dus niet vreemd. “Daar komt bij dat het oorspronkelijke plan bij de bouw van Het Hooge Heem was dat er drie woontorens zouden komen”, legt Lindeboom uit. “Die derde toren is er niet gekomen. De voormalige gemeente Grootegast speelde destijds, in 2012, een grote rol in het garant staan voor de financiering. Echter, we kwamen net uit een crisis, waardoor de financiën werden afgeschaald. Vandaar dat die derde toren er toen niet is gekomen”.

Nu we een aantal jaren verder zijn en het duidelijk is dat de behoefte aan uitbreiding er is, wil het woonzorgcentrum verdere stappen nemen in haar ontwikkeling. Hierbij wil Het Hooge Heem kijken naar het oorspronkelijke idee, waarbij men uitging van een derde toren. “Deze kunnen we gebruiken voor extra woningen”, vertelt de directeur. “Dit willen we combineren met het pand aan de Hoflaan 63, wat we dus onlangs gekocht hebben. Deze kans wilden we niet laten liggen. Het huis van de buurman komt tenslotte maar één keer te koop. Deze locatie biedt ons 5500 vierkante meter extra. Als we iets meer volume hebben, kunnen we de zorgvraag ook op de langere termijn aan”.

Lindeboom ziet, met de aankoop van de Hoflaan 63, een echt ‘park’ ontstaan. De huidige torens en aanleunwoningen blijven intact, de nieuwe derde toren kan gebruikt worden voor extra woningen en het pand aan de Hoflaan is de locatie voor dagopvang en het biedt kantoorruimte. “Hiermee maken we een behoorlijke stap in de toekomst”, aldus Lindeboom. “Het pand aan de Hoflaan is echt uniek en daar gaan we ook vrij weinig aan veranderen. Het is voor mensen ideaal om daar in alle rust te genieten van de omgeving. Onze bewoners kunnen daar bovendien gemakkelijk een ommetje maken. Het enige wat we aan gaan pakken is de fruitboomgaard. Op deze locatie willen we parkeerplaatsen aanleggen”. De fruitbomen, die momenteel in de fruitboomgaard staan, gaan echter niet weg. “Deze komen namelijk terecht in de Dörpstuun. Zo maken we er een mooi geheel van”.

Het is duidelijk dat Het Hooge Heem behoorlijke ambities heeft en meer wil zijn dan alleen een woonzorgcentrum. Het is hard op weg om het multifunctionele kennis- en expertisecentrum voor ouderen te worden, waarbij diversiteit en flexibiliteit belangrijke kernwoorden zijn. “Met een divers aanbod voor de mensen die in huis wonen en verzorgd worden, maar ook voor de mensen in de omgeving die langer thuis kunnen blijven wonen en slechts ondersteuning nodig hebben. Denk aan maaltijden en de wasservice en dergelijke. We hebben de wind de laatste jaren behoorlijk mee en hebben goed gedraaid. Daarom durven we deze stap te nemen. Het onderzoek naar de financiële haalbaarheid is momenteel in volle gang en we verwachten rond oktober uitsluitsel te krijgen of alles rond gaat komen. Vanuit de gemeente verwacht ik weinig problemen. Dat komt vooral omdat de huidige plannen al in het bestemmingsplan stonden”. Het Hooge Heem is een belangrijk onderdeel van Grootegast. Het biedt werkgelegenheid, er zijn veel vrijwilligers actief en er is een duidelijke binding met het dorp. “Als we onze plannen kunnen doorzetten, ontstaat er écht een unieke situatie”, besluit de directeur.