“Het is belangrijk dat leerlingen zelf kunnen bepalen waar zij muziekonderwijs volgen”

John Bouwman en de toekomst van muziekverenigingen

GRIJPSKERKRecent kwamen vijftien kopstukken uit de culturele wereld van het Westerkwartier samen in de Vrijborg te Nuis om te brainstormen over de toekomst van kunst en cultuur en hoe deze sector goed voorbereid richting de nieuwe gemeente Westerkwartier te krijgen. Onder de meedenkers John Bouwman, voorzitter van de christelijke muziekvereniging Excelsior uit Grijpskerk en “aangeschoven als vertegenwoordiger namens de muziekverenigingen”, vertelt Bouwman. De reden: ook voor de muziekverenigingen en hun leden is het belangrijk dat er een goed beleid komt voor kunst en cultuur.

“In het Zuidelijk Westerkwartier zijn diverse muziekverenigingen al eerder bezig geweest met het bundelen van de krachten om hun voortbestaan te waarborgen in de nieuwe gemeente”, weet Bouwman. “Dat is helaas niet van de grond gekomen. Toen kwam de mogelijkheid om aan te sluiten bij Aafke Hoek. Zij dacht over hetzelfde na, maar dan cultuurbreed. Daar heb ik mij vervolgens bij aangesloten.” Bouwman doet dat met meerdere petten op, zegt hij. Naast voorzitter van CMV Excelsior ben ik ook betrokken bij VBSM –een stichting die muziekverenigingen verbindt door kennis, kunde, mensen en materialen uit te wisselen- en treed ik op als vertegenwoordiger van de muziekverenigingen in het algemeen.” Als reden voert Bouwman aan dat bepaalde voorzieningen en regelingen zeker niet moeten verdwijnen en er zelfs het één en ander beter geregeld kan worden. “Eerst maar vanuit Excelsior, als muziekvereniging”, begint Bouwman. “Jaarlijks krijgen wij een bijdrage, een subsidie van de gemeente Zuidhorn. Deze subsidie is voor ons van levensbelang. Naast lidmaatschapsgelden en de opbrengsten van acties is dit een wezenlijk onderdeel van onze bron van inkomsten. Als die verdwijnt dan hebben wij een serieus probleem. En dat kán verdwijnen, want niet iedere gemeente is even genereus met het verstrekken van subsidies aan muziekverenigingen.” Zelfs binnen het Westerkwartier zijn daarin grote verschillen, welke hopelijk getackeld kunnen worden door de denktank. “Daarnaast zijn wij als verenigingen gebaat bij goed muziekonderwijs”, stelt Bouwman. “Momenteel gaan de daarvoor beschikbare subsidies naar één of twee aanbieders van muziekonderwijs. Gemakkelijk voor gemeenten, maar het beperkt de keuze voor muzikanten die willen lessen. Als jij je voetbaltrainer niet leuk vindt ga je naar een andere vereniging. Als die er niet is, dan stop je met voetballen. Dat gebeurt ook bij ons. Leden die stoppen omdat ze het niet goed kunnen vinden met hun muziekleraar. Des te meer beperkingen er zijn in volgen van muziekles, des te meer mensen afhaken en stoppen met muziek maken” Ook John Bouwman gaat de boer op en zal muziekverenigingen benaderen met een aantal prangende vragen die zijn verzameld op een zogenoemde Praatkaart. “We willen weten waar de verenigingen trots op zijn, welke uitdagingen zij zien en wat volgens hen de grootste winstpunten zijn in de nieuwe gemeente. Tevens zijn wij benieuwd naar de partners die zij zoeken en wat zij verwachten van de gemeente en het culturele platform.” De antwoorden komen in een nota die kant-en-klaar wordt aangeboden aan de nieuwe gemeente. “Dit in de hoop dat zij hier beleid op maken en de culturele wereld tegemoet kunnen komen in hetgeen wij alvast voor de gemeente inzichtelijk hebben gemaakt.” Rest de vraag wanneer Bouwman zelf tevreden is met het resultaat. “Lastig”, lacht hij. “Als vertegenwoordiger van de muziekverenigingen en VBSM hoop ik natuurlijk dat elke vereniging goed bedeeld wordt. Als voorzitter van Excelsior hoop ik dat onze zak met geld niet kleiner wordt na de gemeentelijke herindeling en dat onze leden meer keuze krijgen in waar zij hun HaFaBra-muzieklessen kunnen volgen. Daarnaast hoop ik dat er geld beschikbaar blijft voor incidentele projecten, zoals het Pamietamy-project waar wij vorig jaar mee bezig zijn geweest en de bijdrage die we van de gemeente Zuidhorn hebben gehad voor onze deelname aan het Wereld Muziek Concours in Kerkrade. Er is veel winnen, maar misschien nog wel meer te verliezen. Het is dus goed de kennis en de krachten te bundelen en samen –als één cultureel Westerkwartier-  op weg te gaan richting de toekomst.”