Het jaar van de waarheid voor de www.kom diensten

Grijpskerk Sjouke Noordenbos-1

“Dit moet een plek zijn voor iedereen”

GRIJPSKERK Vanaf 2002 worden er in de PKN kerk aan de Nicolaas Grijpstraat in Grijpskerk met regelmaat de www.kom diensten georganiseerd. Na een jaar van bezinning wacht nu het jaar van de waarheid voor de diensten. Dit jaar gaat de commissie bekijken of de bezoekersaantallen, die sterk terugliepen, weer bijtrekken. “Wij bestaan niet, omdat we bestaan”, vertelt Sjouke Noordenbos, lid van deze organisatiecommissie, “maar omdat we willen voorzien in een behoefte. Als dat niet meer zo is, dan moeten we gaan nadenken.”

Sjouke is een prater, zelfs een eerlijke prater, beschikt over de nodige humor én zelfspot, maar ook een duidelijke mening. “Een ongeleid projectiel”, vertelt hij zelf in alle ernst. “Dat ik ik uitgesproken ben, botst wel eens. Ik prikkel mensen, daag graag uit en ga graag de discussie aan, ook in de kerk.” En hoewel hij van oorsprong Vrijgemaakt is en zijn hele leven al gelooft, benoemt hij zichzelf ook als de “ultieme zondaar”. “Ik kan verschrikkelijk vloeken, heb geen vrome praat, maar geloven uit je ook op andere manieren. Iedere dag kijk ik in de spiegel en dan zeg ik tegen mezelf: we gaan het weer proberen.”

De www.kom diensten zijn volgens Sjouke uit nood geboren. “De diensten lopen leeg en de kerk lijkt voor veel mensen een netwerk van gelovigen, terwijl dit een plek moet zijn voor iedereen. De mensen zeiden: we missen iets.” De oorsprong ligt volgens hem al in de gospelconcerten die jaren geleden georganiseerd werden. “Die waren een groot succes; blijkbaar werd er in een behoefte voorzien. Ik denk dat dit de aanleiding was om speciale diensten te gaan organiseren.”

En speciaal zijn de www.kom diensten. WWW staat voor Welkom, Warmte en Waardevol. “Welkom, omdat iedereen welkom is, dus ook niet gelovigen, Warmte, want die moet je voelen en Waardevol, want je moet het als waardevol ervaren.” Het is geen saaie dienst met een lange preek. “Voor mij is de kerk vrolijke muziek. Ik wil dat mensen lachen en klappen en denken: hier ga ik volgende week weer komen. Er is muziek, plezier en feest. De thema’s van het dagelijks leven zetten we neer en daarbij mogen er natuurlijk ook tekstlezingen uit de Bijbel worden gehouden. Maar het is wel belangrijk dat het voor iedereen is.” Daarom worden er ook bewuste keuzes gemaakt wie de dienst leidt. “Mensen die op een luchtige manier het evangelie vertellen. Het moet wel een boodschap bevatten, maar het is de manier waarop je de boodschap brengt.”

De kerk als plek voor iedereen dus. “Laagdrempelig, zie het als een soort Leger des Heils. Een plek waar iedereen mag zijn, iedereen mag er zitten en zijn eigen visie overdenken. Een plek waar je even de hectiek van alledag ontstijgt. Velen zien de kerk als het bolwerk van de gelovigen, maar dit moet een plek voor iedereen zijn.”

En dat de diensten werken, werd in het verleden wel bewezen. “Jarenlang trokken we een vier- à vijfhonderd bezoekers. We hebben één jaar stilgestaan, omdat de bezoekersaantallen terugliepen naar een honderd tot honderdvijftig. We moeten onszelf bedruipen en kunnen niet voor honderd man bestaan. Dus we hebben met elkaar om de tafel gezeten: hoe komt het dat het even niet aan lijkt te slaan. Hoor je gelijk van: dan is er Studio Sport en Boer zoekt Vrouw op de televisie. Als we zo gaan denken, kunnen we sowieso wel stoppen”, zegt Sjouke recht voor zijn raap. De commissie bezon zich en benoemt 2013 tot een belangrijk jaar. “We gaan tellen.”

Overigens is Sjouke zelf ook niet een man die wekelijks in de kerk zit. “Voor mij is geloven niet alleen naar de kerk gaan, maar hoe je in het leven staat. Geloven doe je niet vanuit de kerk, maar vanuit je hart. Dat je naar boven kan kijken, de toppen van de bomen ziet, de zon en de wolken en zegt: jongens wat is het mooi, of dat je naar de sterren kijkt en denkt: wat zit daar achter. Daarbij hoort dat je de regisseur van je leven bent en anderen helpt soms de regie weer terug te geven. We moeten het met elkaar doen. Voor mij is het belangrijker te zeggen: ‘jongen, wat erg dat dit je is overkomen en wat kan ik voor je doen’, dan te bidden in de kerk.” Neemt niet weg dat ook hij praat met God. “Natuurlijk, soms praat ik zelfs in het Westerkwartiers met hem. Maar ik vind ook dat je gevoel mag tonen en boos mag zijn. Ik heb af en toe het idee dat God slaapt of op vakantie is. Er is zoveel leed in de wereld en er gaan zoveel gebeden naar boven. Het wordt tijd dat Hij wakker wordt en zegt: nu ga ik jullie helpen. Als ik hoor wat er in Amerika is gebeurd, met de kinderen die vermoord zijn, dan denk ik: waar was je. Ik zou zo graag een echt wonder zien, zodat we weten: Hij is er voor ons.” En wie zou zich daar nou niet bij aansluiten, gelovig of niet. Precies zoals de diensten ook beogen.

Op 20 januari vindt de volgende www.kom dienst plaats om 19.00 uur. De Lord More Singers en Andries Knevel verlenen dan hun medewerking.