“Het kan een prachtig plekje voor jongvolwassenen met een verstandelijke beperking worden”

Nieuwe bestemming voor Kerkplein 6 Grijpskerk dichtbij

GRIJPSKERK – Het lijkt niet lang meer te duren voordat Kerkplein 6 in Grijpskerk een nieuwe bestemming krijgt. Momenteel wordt het gebouw nog gebruikt als noodlocatie van het Lauwers College, maar in de loop van 2023 hopen Gerrit en Monica Herrema dat Kerkplein 6 dient als woonvorm voor jongeren met een verstandelijke beperking. “Momenteel zijn de gemeente Westerkwartier, de huidige eigenaar, en woningcoöperatie Wold & Waard in gesprek over de (ver)koop van Kerkplein 6”, vertelt Monica. “Met NNCZ heeft zich tevens al een zorgaanbieder gemeld die op deze locatie zorg op maat kan bieden. Beetje bij beetje komt de woonvorm steeds dichterbij”.

Begin 2019 werd bekend dat het verenigingsleven, dat destijds in Kerkplein 6 bivakkeerde, zou verhuizen naar het nieuwe Multifunctioneel Centrum van Grijpskerk. Hierdoor zou Kerkplein 6 vrij komen te staan. De familie Herrema klopte daarom bij de gemeente Westerkwartier aan met het idee om een woonplek te creëren voor jongeren met een beperking. Hun zoon Max (23) heeft het Syndroom van Down en voor hem zou de woonvorm in Grijpskerk ideaal zijn. “Vandaar dat we toen contact met de gemeente hebben gezocht”, zegt Monica. “De gemeente liet ons destijds al weten dat er geen andere plannen voor het gebouw zijn en dat kwam ons natuurlijk wel goed uit”.

Vanuit dat nieuws ontwikkelden de gesprekken met de gemeente zich steeds verder, waarna ook een koper werd gevonden in de naam van Wold & Waard. “Al vrij snel gaf de woningcoöperatie aan dat zij niet onwelwillend tegenover het plan staan”, legt Monica uit. “Wold & Waard heeft een globaal onderzoek gedaan, waaruit duidelijk werd dat er ruimte is voor zo’n tien wooneenheden. Voor ons perfect, want wij willen graag een kleinschalige woonvorm”. Momenteel zijn de gemeente Westerkwartier en de woningcoöperatie met elkaar in gesprek over de (ver)koop van Kerkplein 6. Als alles doorgaat, hopen Gerrit en Monica in 2023 te kunnen starten met de woonvorm. “Momenteel wordt het gebouw nog gebruikt als noodlocatie van het Lauwers College Grijpskerk, maar dat is tot de zomer van 2022. Het zou goed kunnen dat wij daarna met het pand aan de slag kunnen”, aldus Monica.

Met NNCZ heeft zich tevens een zorgaanbieder gemeld die mogelijkheden ziet om de zorg van de woonvorm in Grijpskerk op zich te nemen. “De woonvorm die wij voor ons zien, heeft een sociaal maatschappelijk karakter”, vertelt het echtpaar. “Kerkplein 6 bevindt zich midden in Grijpskerk en het is mooi als het dorp er ook echt bij betrokken wordt. In Kerkplein 6 is er ruimte voor tien appartementen, die een huiselijk karakter krijgen. Gemiddeld genomen zijn de appartementen veertig vierkante meter groot en hebben allen een eigen badkamer en voordeur. Daarnaast zijn er een aantal gemeenschappelijke ruimtes, zodat de bewoners ook gezellig samen kunnen zijn. Het zou een prachtig plekje voor jongvolwassenen met een verstandelijke beperking kunnen worden”. NNCZ kan op deze locatie 24 uur per dag zorg bieden en zorg op maat leveren. Zij zien zelf ook mogelijkheden voor dagbesteding in het dorp. “Dat past natuurlijk perfect bij het idee van de woonvorm die wij voor ogen hebben. Als de bewoners betrokken kunnen worden bij het dagelijkse leven, zou dat fantastisch zijn, maar andere (eigen) vormen van dagbesteding blijven natuurlijk ook mogelijk”, aldus Monica.

De gesprekken tussen de gemeente Westerkwartier en Wold & Waard zijn momenteel in een vergevorderd stadium. Wanneer de koop definitief rond is, is nog niet bekend.

Er is nog woonruimte vrij, dus ouders en verzorgers van jongeren met een verstandelijke beperking, die interesse hebben in een woonvorm met een huiselijk karakter, waar persoonlijke aandacht, begeleiding en zorg centraal staan, kunnen vrijblijvend contact opnemen met Gerrit en Monica via famherrema@ziggo.nl of  06-33748288.

Reactie Wold & Waard
Woningcoöperatie Wold & Waard is momenteel in gesprek met de gemeente Westerkwartier over de aankoop van Kerkplein 6 in Grijpskerk. Hieraan zitten echter wel een aantal voorwaarden verbonden. “We kopen het pand alleen als de familie Herrema erin slaagt een bewonersinitiatief op te zetten op deze locatie”, vertelt Jan Leistra van de woningcoöperatie. “Als de familie daar niet in slaagt, zijn wij ook niet van plan om Kerkplein 6 te kopen. De aankoop is dus gekoppeld aan de woongroep”. Voordat de aankoop definitief is, moeten er verschillende zaken geregeld worden. Zo moet er onder meer een samenwerkingsovereenkomst getekend worden tussen de verschillende partijen. “Ik heb nog geen idee wanneer dat zover is. We zijn daarin afhankelijk van de familie Herrema. Zodra Monica en Gert het bewonersinitiatief rond hebben, gaan wij ook tot actie over”, aldus Leistra.