“Het leek de fractie beter dat ik niet aan het volgende college deelnam”

Geliefde ChristenUnie-wethouder door eigen fractie aan de kant gezet

BUITENPOST – Wethouder Klaas Antuma keert niet terug als wethouder in de gemeente Achtkarspelen. De wethouder van ChristenUnie-huize wordt door collega-bestuurders gewaardeerd, maar zijn eigen fractie wil niet met hem verder. Ze vinden het tijd voor verjonging en dus moet Antuma op zoek naar een nieuwe baan. Met De Streekkrant blikt hij terug op de afgelopen periode.

 

De mededeling van Antuma kwam vorige week als donderslag bij heldere hemel. De Streekkrant berichtte als eerste over het plotselinge vertrek van Antuma. “Het verbaasde een aantal lezers toch wel,” blikt hij daarop terug. “Ik heb gezegd dat de fractie vernieuwd en dat betekent dat een aantal mensen daardoor het roer overnemen. Het leek hen beter dat ik daaraan niet deelnam.” Dat laatste vertelde de wethouder een week eerder nog niet. Opvallend is de uitspraak wel, omdat Antuma door zijn collega’s in het gemeentebestuur erg gewaardeerd werd.

Voor Antuma ligt de zaak dan ook gevoelig. Hij had graag doorgewild als wethouder. “Al was het maar voor een paar jaar. Dan had ik dan het stokje over kunnen dragen. Maar daar verschilden we van mening over.” De wethouder is er niet gelukkig mee, maar wil duidelijk ook niet met modder smijten richting zijn partijgenoten. Wel vindt hij het jammer dat hij projecten daardoor niet af kan maken. Zo hield hij zich de afgelopen jaren bezig met De 4 Elementen, een camping en woonvoorziening voor mensen met een beperking. “Daar is de afgelopen jaren veel gedoe over geweest. Onlangs hebben we in het college het besluit genomen dat er een nieuw bestemmingsplan voor die plek gaat komen. Iedereen kan daarin zijn ei leggen, waarbij horeca, zorg en inwoners gediend zijn. Ik ben blij dat we het college daarin op één lijn hebben gekregen.”

Waarom de wethouder moet vertrekken laat hij een beetje op de vlakte. “Er is één ding waarmee wij het als ChristenUnie lastig hebben gehad en dat was de mestvergister in Kootstertille. Misschien komt het wel door het doorzetten van dat plan (‘dat het misliep met de fractie’, red.). We zaten met een besluit van het vorige college en dat moest uitgevoerd worden. Je moet als gemeente namelijk gegronde redenen hebben om een vergunning te weigeren én die waren er juridisch gezien niet. Ik weet wel dat de inwoners van Kootstertille er niet gelukkig mee zijn, omdat het zo dicht bij hun dorp komt. Daarom hebben we de initiatiefnemer gevraagd om naar een andere locatie te kijken. Daar is uiterlijk 19 april duidelijkheid over.”

 

‘Gemende gevoelens’

Het was de afgelopen periode niet voor het eerst dat Antuma wethouder was namens de ChristenUnie in Achtkarspelen. Eerder al maakte hij vier jaar vol, maar besloot hij met zijn partij niet mee te doen na de collegeonderhandelingen van 2014. Dat hij ruim twee jaar later alsnog wethouder werd, was iets dat hem gemengde gevoelens gaf. “Ik was blij dat we als ChristenUnie weer in het college zaten en dat we een wethouderspost hadden, maar ik keek met gemengde gevoelens terug op de route daarnaartoe. We hebben wel Gerda Postma, Max de Haan en Marten van der Veen moeten laten vallen. Politiek gezien was dat misschien wel juist, maar ik heb dat persoonlijk als erg onprettig ervaren.”

Toch pakte het nieuwe college met CDA en PvdA de draad volgens Antuma snel op. “Jouke Spoelstra en Harjan Bruining waren nieuw als wethouder, Sjon Stellinga was eerder al wethouder geweest. We lagen elkaar, we snapten elkaar en we hadden oog voor de dynamiek binnen het college. Bijvoorbeeld over het sociaal domein. Daar lag een best grote opdracht voor de nieuwe coalitie, waarvoor we een miljoen euro hebben uitgetrokken. Ik was blij met de kennis die de nieuwe wethouders daarbij inbrachten.”

 

Recreatie, toerisme en geurbeleid

Een thema waarin meer bereikt had kunnen worden, was volgens Antuma de portefeuille recreatie en toerisme. “Het was leuk om te doen, maar we hebben niet zoveel kunnen toevoegen. Het enige grote punt daarin was de heropening van De Kruidhof afgelopen zaterdag (ZIE FOTO). De ontwikkeling daar gaat heel goed. Er staat nu een vernieuwde Kruidhof en de samenwerking met het IJstijdenmuseum gaat tot veel lijden. Alleen de verzelfstandiging van de Kruidhof moet nog. Daar moet een businesscase voor komen.”

Gelukkiger is de wethouder met het nieuwe geurbeleid van de gemeente. “Voor de intensieve veehouderij hebben we een effectief geurbeleid neergezet. Het aantal klachten is nog niet afgenomen, omdat het een lange termijnproject is. Bestaande bedrijven zullen zich steeds meer moeten gaan houden aan dat beleid. Wel is het zo dat nu twee nieuwe stallen vergund zijn met een lagere emissie en zodra die af zijn moet je dat merken.”

 

‘Aanslag op je privéleven’

Gezien het feit dat Antuma niet doorgaat als wethouder, moet hij nu op zoek naar een nieuwe baan. “Ik heb nog geen idee wat het wordt, maar ik ben wel op zoek naar iets nieuws. Mijn hart ligt nog steeds in de techniek en ik denk dat ik eerst mijn blik daarop ga richten.” Ook een eventueel wethouderschap in een andere gemeente is een optie. “Of dat realistisch is, weet ik niet. Er zijn steeds minder banen als wethouder. Daarom focus ik me eerst op de techniek, misschien met een bestuurlijke functie daaraan vast.”

Ook wil de wethouder meer tijd besteden aan zijn familie. “Het wethouderschap is een aanslag op je privéleven. Het is druk en er zit een zekere spanning achter. Er is altijd die alertheid. Een ChristenUnie-wethouder zou het werk in zes dagen in de week moeten doen, maar je hoofd stopt niet op zondag. Je blijft altijd alert.”