Het Lichtpunt schenkt koe aan Albanees gezin

Lichtpunt

KOLLUMERZWAAG – Tijdens de Nieuwjaarsreceptie van stichting Het Lichtpunt in Kollumerzwaag kon de voorzitter van het bestuur, de heer R. Veenstra, een cheque ter waarde van 891 euro overhandigen aan stichting Mensenkinderen. Deze landelijke Stichting met meer dan 40.000 donateurs is in 2003 opgericht door de oud Kollumer Sipke van der Land, bekend van zijn werk voor de EO. Momenteel is de Mensenkinderen actief met de actie ‘Koe zoekt gezin…’ voor zeer arme gezinnen in Noord–Albanië. Via een lokale organisatie krijgen deze arme gezinnen, waar ook meestal een gehandicapt kind deel van uitmaakt, een koe om hun, vaak hulpeloze situatie, te verbeteren. De cheque werd in ontvangst genomen door Bram van Dijke. Hij was 25 jaar geleden de eerste coördinator van Het Lichtpunt. In zijn dankwoord memoreerde hij het begin van Het Lichtpunt, en prees hij de vele vrijwilligers voor hun onbaatzuchtige inzet voor de instandhouding en bloei van deze organisatie.