“Het MFA wordt geen tweede Barontheater”

Kornhorn - Lea van der Tuin

Muziekschool kan huur na 2018 niet garanderen

GROOTEGAST/DOEZUM – Deze week valt in het gemeentehuis een brief op de mat waarin vragen van raadsleden beantwoord worden over de bouw van het MFA in Grootegast. De zoveelste akte in de lange worsteling van het stichtingsbestuur om het gebouw nabij de sportvelden te realiseren. Vrijwel alle vragen worden beantwoord, maar op één vraag kan geen antwoord komen: De muziekschool kan niet garanderen dat zij een deel van het pand blijft huren na 2018. Toch hoopt het stichtingsbestuur op een positief raadsbesluit.

Ruim drie jaar wordt er gesproken over het MFA in Grootegast. Waar de realisatie vlak voor de zomer nog een hamerstuk leek te zijn, wierpen raadsleden diverse vragen op. Vragen die beantwoord moeten worden, voor zij in september een besluit over de financiering nemen. Zo willen de raadsleden weten of er niet meer werk door vrijwilligers gedaan kan worden, of het nieuwe gebouw geen concurrent voor het Barontheater wordt en of de exploitatie voor de komende jaren gegarandeerd is.

De antwoorden op die vragen zijn inmiddels verstuurd en de deelnemende organisaties hopen nu op een positief besluit. “Het heikele punt is dat het MFA teveel vergeleken wordt met het Barontheater. Dat steekt ons heel erg,” zegt voorzitter Remmelt Rooda van Muziekvereniging Oranje. “Wij willen nog steeds graag aan de plannen meedoen, maar de gemeente ziet helaas nog veel apen en beren.” Volgens Rooda is het niet alleen voor zijn muziekvereniging, maar ook de voetbalclub zaak dat er spoedig iets gebeurt. “De kwaliteit van de kleedruimtes is langzamerhand zo slecht geworden, dat het schaamrood mij op de kaken stond als ik met mijn zoons bij de voetbalwedstrijd was.”

De muziekvereniging is al acht jaar bezig een nieuw onderkomen te vinden. Nu is de uitvalsbasis de Herberg, maar hier wil de vereniging graag weg. “Onze insteek is om een eigen ruimte te krijgen, waar we ons instrumentarium goed kunnen opbergen. Nu staat alles onder het podium en kan iedereen erbij. Dat is niet wenselijk. Bovendien zitten we in de hoogste divisie van het muziekgebeuren, dat stelt eisen aan het repetitiegebouw.” Dat de vereniging uitvoeringen gaat geven in het gebouw, is volgens de voorzitter niet aan de orde. “Wij zien het gebouw puur als een repetitieruimte. Het is nog maar de vraag of er een podium in komt en als die er wel komt zal deze verrijdbaar zijn. We zullen er hooguit een intern solistenconcours houden. Concerten geven we elders.”

Wat de verenigingen ook steekt is dat de raadsleden willen dat er meer door vrijwilligers gedaan wordt. Jannes de Boer is vicevoorzitter van FC Grootegast en zit met die pet op in het stichtingsbestuur van het MFA. Hij zegt: “Wij hebben voor een ijzeren constructie gekozen, die gebouwd moet worden door specialisten. Als wij net als de dorpshuizen voor een stenen constructie hadden gekozen, hadden we wel vrijwilligers in kunnen zetten. Bedenk je wel dat de kosten dan driemaal zo hoog zouden zijn.” Volgens De Boer is het voordeel aan de huidige plannen dat deze snel gerealiseerd kunnen worden. “Waar we wel vrijwilligers voor inzetten is de sloop van het oude gebouw. Ook komen er om de bouw heen nog allerlei klussen, die ook door vrijwilligers gedaan worden.”

Nog een keer terug naar de tekentafel voor een goedkoper plan, zit er volgens De Boer niet in. “We willen gaan voor dit plan en ik hoop dat het doorgaat. Op een gegeven moment is het ook gewoon klaar: het is dit of het is niets. Als het niet doorgaat, kunnen we als vereniging voorlopig wel door, maar dat zou ik een vreselijk slechte zaak vinden voor het dorp. Je laat dan echt de muziekschool en Oranje zitten.”

De enige zekerheid die de raadsleden niet kunnen krijgen, is de langdurige huur door Stichting Muziekonderwijs Grootegast. De organisatie heeft aangegeven graag een deel van het pand te willen huren, maar weer niet of dit stand kan houden als de gemeente opgaat in een herindeling. “Wij kunnen na 2018 niks garanderen,” zegt voorzitter Lea van der Tuin. “Het is aan het nieuwe gemeentebestuur om te beslissen wat ze met onze stichting en Kunstbedrijven doen. Misschien vinden ze het prima en laten ze ons naast elkaar bestaan, maar als we nu een handtekening voor die periode zetten zijn we er ook verantwoordelijk voor. Daarom moeten we voorzichtig een pas op de plaats maken.” Van der Tuin verwacht niet dat andere gebouwen in de problemen komen wanneer de muziekschool al haar onderwijs in één gebouw centraliseert.

Hoewel over dit punt in de raadsvergadering nog stevig gesproken zal worden, hopen muziekvereniging Oranje en FC Grootegast toch dat de raadsleden op 15 september instemmen met de plannen. “Wij willen graag dit traject afmaken,” zegt De Boer. “De gemeente heeft ons jaren geleden gevraagd om de samenwerking met de muziekvereniging aan te gaan, dan moet de politiek nu ook doorpakken.”