“Het voelt een beetje alsof je op een rijdende trein springt”

Wethouder Van der Zwan positief over hectische eerste maand in Westerkwartier

WESTERKWARTIER – Op woensdagavond 25 augustus van dit jaar werd Pieter van der Zwan (CU) beëdigd als tijdelijk wethouder in de gemeente Westerkwartier. De Drachtster vervangt Bert Nederveen die vanwege ziekte een aantal maanden uit de roulatie is. De afgelopen weken heeft Van der Zwan kennis kunnen maken met de gemeente en daar kijkt hij met een positief gevoel op terug. “Het bevalt me heel goed hier”, zegt de wethouder. “De aanleiding is natuurlijk niet leuk, maar ik vind het mooi om op deze manier wat te kunnen betekenen. Tegelijkertijd voelt het een beetje alsof je op een rijdende trein springt. Gelukkig krijg ik echter veel ondersteuning vanuit huis en het veld. Dat geeft een fijn gevoel”.

Van der Zwan neemt in het Westerkwartier een breed pakket aan taken over van Nederveen. Zo is hij nu onder andere verantwoordelijk voor de financiën en de verschillende facetten in het sociaal domein. Over dat laatste is de wethouder behoorlijk positief. “Ik ben blij met de koers die het huidige college op dat gebied heeft ingezet”, zegt hij. “De samenwerking met bijvoorbeeld Sociaal Werk De Schans is echt uniek. Dat zie je niet bij veel gemeenten. Daarin is het Westerkwartier echt al heel ver. Daarnaast probeert de gemeente steeds sneller te reageren wanneer inwoners te maken hebben met problemen, bijvoorbeeld bij financiële problemen. We willen voorkomen dat inwoners in de schuldsanering komen. We grijpen eerder in bij signalen”.

Het principe ‘voorkomen is beter dan genezen’ gaat dus ook voor de gemeente Westerkwartier op. Dat betekent dat het wil investeren aan de voorkant in plaats van de achterkant. “De achterkant van de zorg is duur en daar valt dus een behoorlijke slag te slaan. Dat is maar goed ook, want over de financiën heb ik wel zorgen. Dat komt vooral door de herijking van het gemeentefonds (verdeling van geld van het Rijk aan gemeenten). Die pakt negatief uit voor de gemeenten in het Noorden. Hiervoor wordt een raar rekenmodel gebruikt, waardoor het een soort roulette is in welk vakje je terechtkomt. Naar mijn idee zou je met de herijking juist de gemeenten, die het economisch minder hebben, moeten compenseren en ondersteunen. Dat gebeurt nu niet”. Vooral de gemeenten in het Noorden van Nederland worden door deze verdeling dus hard getroffen. Hoe dat kan, is nog onduidelijk. “Daar proberen wij nu ook achter te komen. Het model is niet transparant en valt niet uit te leggen. Samen met de andere noordelijke gemeenten zijn we volop bezig om dit duidelijk te maken in Den Haag. Daar trekken we met elkaar solidair in op”, aldus Van der Zwan. De gemeente Westerkwartier heeft ook nog altijd te maken met de hoge kosten in het sociaal domein. Daar krijgt de gemeente voor een deel compensatie voor, maar een structurele oplossing is er nog niet. “Het is lastig om dat goed in de hand te houden”, zegt de wethouder. “De druk op het sociaal domein blijft nog altijd ontzettend hoog. Ik heb zorgen over de uitgaven, maar ben blij met de huidige visie van de gemeente”.

De eerste indruk van Van der Zwan in de gemeente Westerkwartier is positief, maar er is ook nog een hoop werk te doen. Iets waar de wethouder trots op is, is Westerkwartier Natuurinclusief. Volgens hem een ‘parel’ in de gemeente. “In Westerkwartier Natuurinclusief werken boeren, natuurorganisaties en overheden samen aan het verbeteren van maatschappelijke opgaven als voedselproductie, klimaat, waterveiligheid en circulaire economie. Het is een prachtig programma en daarom heb ik ook de minister al even aan haar jasje getrokken. Er mag best wel oog zijn voor de mooie dingen die we hier hebben. Het stilhouden past echter wel een beetje bij de mentaliteit hier. We kunnen het heel goed doen, maar vergeten het te vertellen. Dat is soms best jammer. Er gebeuren namelijk zoveel goede dingen”. De wethouder geniet ook ontzettend van het landschap in de gemeente. “Het landschap van het Westerkwartier is zo divers. Boven de A7 het weidse landschap en onder de A7 de houtsingels en bosgebieden”, zegt hij. “Het is duidelijk dat de gemeente een enorme natuur- en cultuurhistorische waarde heeft. Dat biedt heel veel kansen”.