Hinke van der West

Buitenpost Hinke van der Werff

Presidente Friese Christelijke Plattelandsvrouwen Bond

‘Sinds twaalf en een half jaar ben ik presidente bij de Friese Christelijke Plattelandsvrouwen Bond. Provinciaal zijn er duizenden leden, maar in Buitenpost, waar ik woon, zijn er ruim tachtig vrouwen lid. De meeste vrouwen zitten qua leeftijd tussen de vijftig en tachtig. Elke maand hebben we een bijeenkomst waarbij we steeds een andere interessante spreker uitnodigen. Het onderwerp dat op die avond aan bod komt verschilt per keer. Door het persoonlijke contact met de leden te onderhouden zijn we op de hoogte van wat er speelt in het dorp. Daar proberen we vervolgens zo goed mogelijk op aan te sluiten. Het persoonlijke contact staat bij onze vereniging hoog in het vaandel. Dat zie je bijvoorbeeld aan de manier waarop we de contributie innen. We sturen geen onpersoonlijke acceptgiro, maar de wijkdames van de vereniging gaan persoonlijk bij de leden langs, zodat er direct weer een contactmoment is. Ons uitgangspunt zijn de drie O’s: Ontspanning, Ontwikkeling en Ontmoeting. Tijdens de lezingen die worden gehouden op onze bijeenkomsten leren we altijd wel iets bij, maar gezelligheid staat bij ons voorop. Ruim zevenenzeventig jaar geleden is de provinciale Friese CPB opgericht voor vrouwen, die de deur bijna niet uitkwamen. Dat blijkt ook uit de onderwerpen die destijds aan bod kwamen: bijvoorbeeld persoonlijke hygiëne of manieren om bezoek te ontvangen. Tegenwoordig hebben we hele andere onderwerpen zoals acupunctuur, kleuren & stijl en op 9 januari komt de heer Menger uit Blesse met Kunst & Kitch. En vaak denkt men dat uitsluitend vrouwen welkom zijn op onze bijeenkomsten, maar afhankelijk van het onderwerp nodigen we af en toe ook mannen uit. Het leuke aan het ondernemen van groepsactiviteiten is dat je op plekken komt waar je als individu nooit binnenkomt. Zo hebben we onlangs een excursie gehad in het ziekenhuis en gaan we binnenkort naar de worstfabriek in Dokkum.’