Hoe gaat vv Grijpskerk om met de coronacrisis?

“Gelukkig zijn de jeugdtrainingen weer hervat”

GRIJPSKERK/STREEK – Deze week is in onze rondgang langs de amateurclubs uit de Streek de aandacht gericht op vv Grijpskerk. Aangekomen op Sportpark ‘de Enk’, staat het toegangshek al uitnodigend open. Voorzitter en gesprekspartner Klaas-Wybo van der Hoek is nog niet gearriveerd. Vrijwilliger Niek Faber is druk bezig om de douches in de kleedgelegenheid door te spoelen ter voorkoming van mogelijke besmetting met de legionellabacterie. Stipt op tijd arriveert even later Van der Hoek, die Niek Faber begroet met: ‘Dag directeur’. Van der Hoek wijst vervolgens meteen op het belang van vrijwilligers zoals Faber, die samen met vrijwilliger Anne Riemersma ontzettend veel werk op het sportcomplex verzet en daarom door hem gekscherend, maar wel met een serieuze ondertoon ‘directeur’ wordt genoemd. Ter illustratie wijst Van der Hoek op het kunstgrasveld, intussen acht jaar geleden aangelegd, maar dat er inderdaad dankzij het vrijwilligerswerk van vooral Niek en Anne in een onberispelijke staat bijligt.

Van der Hoek gaat vervolgens in op de gevolgen van de coranacrisis voor zijn club vv Grijpskerk. “We zitten in een lastige periode. Samen sporten neemt in onze gemeenschap een grote en daardoor ook belangrijke plaats in en het duurt nu al vrij lang dat dit niet mogelijk is. Juist nu de mooie maanden voor de voetbalsport zijn aangebroken, is alles stil komen te liggen. Gelukkig hebben onze leden daar veel begrip voor en ook voor de maatregelen die wij hebben moeten treffen. We werken daarbij goed samen met de gemeente. Zo is het sportcomplex op slot gegaan en ik heb waardering voor het feit dat de jeugd er ook daadwerkelijk wegblijft. We zullen ons met elkaar zo goed mogelijk door deze periode heen moeten laveren”.

Sinds kort is het weer mogelijk om de jeugd onder bepaalde voorwaarden te laten trainen. Van der Hoek daarover: “Voor de jeugd ben ik erg blij dat het weer mogelijk is om te trainen. We zijn begonnen met de jeugd tot 12 jaar oud, maar intussen mag ook de jeugd tot 18 jaar weer trainen, rekening houdend met de richtlijnen van het RIVM. We mogen ons bij vv Grijpskerk gelukkig prijzen met een fantastische Jeugdcommissie en enthousiaste jeugdtrainers, die binnen de mogelijkheden meteen de draad weer oppakten. Er is daarbij besloten om ook kinderen die geen lid zijn van de vereniging de gelegenheid te bieden om in deze periode mee te trainen. Op die manier kunnen we nog meer voor Grijpskerk en enkele omliggende dorpen betekenen dan we al doen. Ik heb zelf van huis uit geen achtergrond als voetballer, maar het heeft mij verrast hoe belangrijk sport in het algemeen en voetbal in het bijzonder voor onze dorpen is. Het is een zeer verbindende factor. Onze club is voor veel mensen een plek waar ze vreugde en ook verdriet met elkaar beleven en doormaken. Ik zie het daarom ook als een taak om als club de dorpsgemeenschap daarin te dienen”.

Voordat Van der Hoek ingaat op de senioren, merkt hij over het jeugdvoetbal nog op: “We hebben jaren geleden een periode gehad van drie seizoenen zonder junioren onder de 19 jaar (vroeger A’s genoemd) en dat had geen goede invloed op de club. Maar gelukkig is dat wel weer het geval en weten we deze categorie ook vast te houden. De seniorenhoofdtrainers, Rinie Jurna en Harry Boonstra, trainen de oudste jeugd en dat is een bewuste keuze. We willen deze categorie jeugdspelers op deze manier voorbereiden op de overgang naar de senioren. Ze voelen daardoor dat we hun ontwikkeling serieus nemen en het is mooi om te zien dat vanuit onze eigen jeugd regelmatig spelers doorstromen naar de 1e selectie. We zijn zeer tevreden over Jurna en hij heeft intussen zijn contract verlengd. Hij is gedreven, vakbekwaam en ziet vooral een uitdaging in het ontwikkelen en inpassen van talentvolle jeugdspelers. Hij past daarom perfect bij vv Grijpskerk”. Het afgelopen seizoen heeft Jurna gewerkt met een smalle selectie, waarvan een belangrijk deel nog piepjong is. Grijpskerk nestelde zich tijdens het afgelopen seizoen aanvankelijk in de subtop van de 3e klasse C. Door een aantal zware blessures, de toch wel smalle selectie en wat pech, zakte Grijpskerk terug naar de middenmoot. Hoe het seizoen verder zou zijn verlopen, zullen we nooit weten, het eindigde abrupt. Grijpskerk verkaste het afgelopen seizoen van de ‘Friese’ 3e klasse B naar de ‘Groninger’ 3e klasse C. Van der Hoek daarover: “Voor beide klassen is wat te zeggen. De Friese klasse past, denk ik, wat meer bij ons als het gaat om dorpsgerichtheid en saamhorigheid. Deze elementen zie je bij Friese clubs ook terug. Het voetbal in die klasse brengt meer strijd en beleving met zich mee. In de Groninger klasse, met meerdere clubs uit de stad Groningen, is de beleving anders en staat het verzorgde voetbal meer centraal. En vooral dat laatste past wel weer bij het voetbal dat Grijpskerk speelt en voorstaat. Hoe dan ook is er in de klasse 3C, waarin Grijpskerk het afgelopen seizoen was ingedeeld, sprake van een behoorlijk hoog niveau. Mocht Grijpskerk in die klasse blijven, dan zal de doelstelling niet veel veranderen. Die doelstelling is een stabiele 3eklasser blijven en het vizier op het ‘linker rijtje’ richten. En alles wat er dan meer mogelijk blijkt te zijn, is mooi meegenomen”. Grijpskerk telt momenteel vijf seniorenteams. Het eerste, tweede en derde zijn prestatiegericht, maar dat wil niet zeggen dat het vierde en het vijfde alleen maar recreatief bezig zijn. Van der Hoek kijkt duidelijk verder dan het eerste elftal: “Bij het vierde en het vijfde staat het plezier voorop, maar ze zijn ook zeker gericht op prestatie. Als deze elftallen hebben gewonnen, is het feest en dat willen ze dan weten ook. De tweede selectie wordt getraind en gecoacht door Harry Boonstra. Vaste leider sinds jaar en dag is Bies Khoenkhoen. Harry is een man van de club en in deze rol van grote waarde. En dan hebben we ook nog het dames- en meidenvoetbal, dat nog steeds in de lift zit en ook daar zijn we heel blij mee. Het aantal leden laat ieder jaar een kleine groei zien en ook dat stemt tevreden”. Over de vraag aan Van der Hoek of hij nog een laatste boodschap heeft, denkt hij even na. Vervolgens sluit hij als volgt af: “Het is altijd een risico als je namen uit die meer dan 120 vrijwilligers van ons gaat noemen –ze zijn namelijk allemaal stuk voor stuk belangrijk voor onze club- maar toch noem ik Ria Roffel en Monique Schouten, die vanuit de kantinecommissie heel veel voor de club doen. Verder kan ik niet genoeg het belang van onze sponsoren benadrukken. Ik roep dan ook al onze leden en supporters op, om juist nu de trouw en loyaliteit van deze sponsoren te belonen, door bij hen producten en diensten af te nemen. In het bijzonder wil ik de ORG noemen, onze hoofdsponsor. ORG staat voor Ondernemers Rondom Grijpskerk: een aantal bedrijven die vv Grijpskerk extra steunen. Ik hoop tot slot van ganser harte dat we na de zomer weer volledig ‘los’ kunnen. Het is nu lastig, maar wanneer dat niet kan wordt het echt problematisch”.