Hoe komt OKVC uit de coronacrisis?

“Het moet weer gaan spoken aan de Boventilsterweg”

OLDEHOVE – In de rondgang langs de voetbalverenigingen in de Streek, is deze week de aandacht gericht op OKVC. De club uit de dorpen Oldehove en Kommerzijl mag zich de oudste club uit het Westerkwartier noemen. Over ruim een jaar wordt de magische grens van 100 jaar bereikt en kan de club haar eeuwfeest gaan vieren. Deze keer overigens geen interview met de voorzitter, want daar is de club na het aftreden van Harry Rook, die 6 jaar voorzitter is geweest, momenteel naar op zoek. Bestuurslid Ruben Meijer toonde zich bereid om de Streekkrant te woord te staan. De 29-jarige Meijer is als bestuurslid voornamelijk belast met kantinezaken, zoals de inkoop en de planning van vrijwilligers voor de kantinediensten. Meijer, in het dagelijks leven werkzaam bij de politie in het Basisteam Ommelanden-Noord, is daarnaast speler van de eerste selectie.

OKVC heeft als bijna 100-jarige club uiteraard een rijke historie, met zowel hoogte- als dieptepunten. Het laatste sportieve succes van het eerste elftal dateert uit 2016, toen via de nacompetitie promotie naar de vierde klasse werd afgedwongen. Het afgelopen seizoen was OKVC nadrukkelijk in beeld voor degradatie naar de kelderklasse. Met slechts vier punten uit zeventien wedstrijden stond OKVC stijf onderaan in de 4e klasse C. Maar toen was daar het coronavirus en werd de competitie abrupt stilgelegd. Zoals bekend werd de competitie niet meer uitgespeeld en heeft de KNVB besloten dat er dit jaar geen kampioenen en geen degradanten zullen zijn. OKVC had nog een aanvraag kunnen indienen om wel te degraderen, maar volgens Meijer was men er snel uit om dat zeker niet te doen. “Volgens mij zitten we als club momenteel weer wat in de lift en we zien zeker kansen om komend seizoen op eigen kracht in de vierde klasse te blijven. Het afgelopen seizoen was er sprake van een smalle selectie en we hadden ook vaak wat pech. Maar onze tegenstanders waren ook vaak gewoon kwalitatief een maatje te groot. Dat kan volgend seizoen zomaar anders zijn. Onze selectie lijkt wat breder en wat sterker te worden en andere clubs kunnen er wat zwakker op worden. Alle clubs beginnen gewoon met nul punten en we gaan gewoon voor handhaving”.

Bij OKVC lijkt er vooral sprake te zijn van versterking door de terugkeer van de aanvallend ingestelde Jasper Ludema. Jasper werd als jeugdspeler van OKVC destijds gescout door FC Groningen. “Tot een carrière bij FC Groningen is het niet gekomen, maar hij heeft wel vele seizoenen op hoog niveau bij clubs als Achilles ’94, PKC ’83 en vv Groningen gespeeld. Verder haken Sander de Boer, Dion Dieleman en Arjen Weening weer aan bij de selectie. Zij kozen er vorig seizoen voor om in het derde elftal te gaan spelen, maar willen nu dus weer voor het eerste elftal gaan. Het staat vast dat Johan Niemeijer stopt. Johan heeft de kroeg in Kommerzijl overgenomen en dat is niet met voetbal te combineren. Toen kort geleden de coronamaatregelen versoepeld werden, hebben we in zijn eigen kroeg afscheid van hem genomen. Bij die gelegenheid hebben we ook afscheid genomen van trainer Nico Roorda, met wie we hier goed en heel plezierig samengewerkt hebben. Nico heeft er voor gekozen om eerst als hoofdtrainer te stoppen en het voetbal van zijn eigen kinderen wat intensiever te volgen. Nico wordt opgevolgd door Ghallid Baroudi uit Groningen. Baroudi is een ervaren trainer, die al langer zondagclubs heeft getraind. Vorig seizoen was hij trainer bij vv Haren. We hebben met een aantal sollicitanten gesprekken gevoerd en bij hem was er over en weer sprake van de zo gewenste klik. Baroudi lijkt prima bij onze overwegend jonge selectie te passen en ziet voldoende perspectief in OKVC”.

Zoals gezegd zit OKVC volgens Meijer de laatste tijd weer wat in de lift. Hij vult daarover verder aan: “Voor het eerst sinds een aantal jaren hebben we volgend seizoen weer een elftal onder 19, zodat jeugdig talent zich kan ontwikkelen en hopelijk de komende jaren kan doorstromen naar de eerste selectie. Dat we weer een onder 19 elftal hebben, is mogelijk geworden doordat een aantal spelers, die eerder bij Zuidhorn zijn gaan spelen, weer terugkeren bij OKVC. Daar zijn we hier erg blij mee. In totaal hebben we zes jeugdteams in verschillende leeftijdscategorieën. Ook hebben we een 45 plus team en een groep zogenaamde ‘walking’ voetballers van boven de 60 jaar. Dat laatste doen we samen met vv Ezinge. Ze spelen beurtelings in Oldehove en in Feerwerd, waar de velden van vv Ezinge liggen. Het is prachtig dat deze oudere mannen weer actief bij het voetbal en de club betrokken zijn. We zien ook dat er zich juist vanuit deze groep vrijwilligers melden. Overigens werken we hier met een soort verplichting als het om vrijwilligerstaken gaat. Van ieder lid wordt verwacht dat hij of zij ieder seizoenen vier taken uitvoert. Een keer een kantinedienst draaien telt daarbij bijvoorbeeld voor één taak. Leden die niet aan deze verplichting voldoen, betalen daar een vergoeding voor. Het is goed om te zien dat nu niet altijd dezelfde kern vrijwilligers actief is, maar iedereen zijn of haar steentje bijdraagt. Dat komt ook de onderlinge binding en het clubgevoel ten goede”.

Op de vraag wat de plannen en ideeën zijn voor de viering van het ‘eeuwfeest’ in augustus 2021 antwoordt Meijer als volgt: “We hebben het plan opgevat om op ons sportpark een soort ‘pannakooi’ te realiseren, waarin meerdere sporten beoefend kunnen worden. We denken daarmee een soort ontmoetingsplek te creëren waar ook niet-leden welkom zijn. Er is een crowdfunding gestart en voor wat betreft de financiële haalbaarheid zijn we al aardig op weg. We hopen door middel van een aantal acties en subsidies het financiële plaatje rond te krijgen, zodat we rond het jubileum het plan gerealiseerd kunnen hebben. Ook zijn we in overleg met muziekvereniging Juliana, aangezien ook zij in 2021 hun 100-jarig bestaan gaan vieren. We bekijken de mogelijkheden om gezamenlijk invulling aan de feestelijkheden te geven. Het is goed om in een dorp het met elkaar en voor elkaar te doen. Onderlinge binding en saamhorigheid is belangrijk voor de leefbaarheid in een dorp. We zijn ons daar bij OKVC goed van bewust. Er staat dus het nodige te gebeuren bij OKVC en ik hoop van ganser harte dat we in september zonder al te veel beperkingen weer helemaal los kunnen. Ik ben heel benieuwd hoe het ons het komende seizoen sportief zal vergaan en om met een kreet uit het verleden af te sluiten: Het moet weer gaan spoken aan de Boventilsterweg”.