Hoe komt VV Surhuisterveen uit de coronacrisis?

“SURHUISTERVEEN NA 85 JAAR VAN DE ZONDAG NAAR DE ZATERDAG”  

SURHUISTERVEEN – Als 14e en voorlaatste club uit De Streek zijn de spotlights deze keer gericht op VV Surhuisterveen. De club uit het gelijknamige dorp komt het komende seizoen voor het eerst in haar 85-jarige bestaan uit op de zaterdag. Voorzitter en gesprekspartner Henk Kuipers kijkt uit naar de sportieve kennismaking met het zaterdagvoetbal. De overstap van de zaterdag naar de zondag is niet zonder slag of stoot tot stand gekomen. Het is geen eenvoudige beslissing geweest en er is zeker twee jaar over gesproken en nagedacht. De uiteindelijke beslissing werd tijdens een goed bezochte ledenvergadering genomen. Ongeveer 95 procent stemde in met de overgang, zodat gesproken kan worden van een groot commitment.  

De 56-jarige Veenstra, die zelf nooit heeft gevoetbald, trad in december 2017 aan als voorzitter. Eerder maakte hij langdurig deel uit van het bestuur van de volleybal- en tennisvereniging. Hij werd dan ook vanwege zijn bestuurlijke ervaring gevraagd voor zijn huidige rol. Overigens was Veenstra al wel veel langer bij de voetbalclub Surhuisterveen betrokken en kende hij de club behoorlijk goed. De keuze om voor de zaterdag als speeldag te kiezen licht hij als volgt toe: “We wilden geen overhaaste beslissing nemen en we hebben de uitkomsten van een onderzoek door de KNVB mee laten wegen. Het was een ingrijpende beslissing en daarom was het belangrijk dat we er de tijd en ruimte voor namen om er goed over na te denken en over in gesprek te gaan. We hebben daarbij vooral naar de voordelen gekeken. We gaan ervaren hoe de overstap naar de zaterdag zal uitpakken. Ik heb daar positieve verwachtingen bij. Heel belangrijk daarbij is de goede verstandhouding en samenwerking, die er zowel op bestuurlijk als uitvoerend niveau al is met ’t Fean ’58. We hebben al tien jaar lang onder de naam ‘Feanstars’ een gezamenlijke jeugdafdeling en die staat als een huis. En ik weet dat het een cliché is, maar de jeugd heeft de toekomst. Daar zijn beide verenigingen zich heel goed van bewust. Van verschillende kanten werd geopperd dat bij de keuze voor de zaterdag een fusie met ’t Fean ’58 voor de hand zou liggen, maar dat zou gezien het traject dat reeds liep nu een te grote en te snelle stap zijn. Op termijn sluit ik het zeker niet uit en onze leden hebben er mee ingestemd om een verdere samenwerking te verkennen. De jeugdafdeling is opnieuw gegroeid en ook het niveau stijgt. We gaan met maar liefst 25 jeugdteams de nieuwe competitie in. De keerzijde van onze overstap naar de zaterdag en de toename van het aantal teams is wel dat de druk op de bezetting van de accommodatie nog groter is geworden. Maar ook daarin proberen we in goed overleg tot oplossingen te komen. Voor ons is de vrijdagavond als trainingsavond uiteraard komen te vervallen en daardoor moesten er hier en daar wat concessies worden gedaan. We zijn samen met de andere gebruikers van het sportpark al in gesprek met de gemeente over een passende oplossing en daar zijn meerdere opties voor. In plaats van uitbreiding van het huidige complex zou ook een realisatie van een geheel nieuw complex elders in het dorp een prima optie kunnen zijn. We gaan het zien, maar dat er in afstemming met de gemeente wat moet gebeuren is duidelijk.” 

De overstap naar de zaterdag betekent voor de eerste selectie van Surhuisterveen wel een soort degradatie. Surhuisterveen wordt zoals gebruikelijk bij een overstap in de laagste klasse ingedeeld en gaat dus van de 3e klasse op zondag naar 5e klasse op zaterdag. Veenstra prijst zich gelukkig dat de eerste selectie en ook hoofdtrainer Jacob Russchen achter de overgang staan en samen het avontuur aan willen gaan. Tegenover het vertrek van een tweetal spelers staat de komst van vijf nieuwelingen, waardoor de selectie er breder en sterker op lijkt te worden. Bart Pultrum, die als jeugdspeler al regelmatig voor het eerste elftal uitkwam, stapt over naar ’t Fean ’58 en kiest daarmee voor een hoger niveau. Lammert Veenstra kan zijn privésituatie niet met zaterdagvoetbal combineren en gaat op zondag in het derde elftal spelen.  

De eerste twee versterkingen zijn voor Surhuisterveen oude bekenden. Het gaat om Tsjerk en Gerben Jan Bottema, die beide in hun jeugdjaren al bij Surhuisterveen speelden. Waar Tsjerk tot een aantal jaren geleden met name bij Drachten zijn minuten maakte, was Jonnie de laatste seizoenen actief bij ONT. Met de komst van beide broers is het drietal compleet, aangezien broer Jelte reeds onderdeel van de A-selectie uitmaakt. Fokko van der Veer is de derde versterking.  Na een jeugdopleiding bij de Feanstars, respectievelijk vijf en vier seizoenen in de hoofdmachten van ’t Fean ’58 en Rottevalle, maakt Fokko nu de overstap naar Surhuisterveen. Daarnaast komen Robert Jan Vos en Mathijs Nijp beiden van ’t Fean ’58. Robert Jan begint na één seizoen afwezigheid aan zijn tweede periode bij Surhuisterveen, terwijl Mathijs vanuit de jeugdopleiding van de Feanstars komt. Hoofdtrainer Jacob Russchen wordt het komende seizoen geassisteerd door Willem-Jan Snoek, die afkomstig is uit de eigen gelederen, terwijl Douwe Fokkinga leider blijft. Surhuisterveen heeft de KNVB nog wel gevraagd om in de vierde klasse uit te mogen komen, maar dat verzoek werd niet gehonoreerd.

Veenstra vervolgt: “We spreken bewust niet de doelstelling uit om meteen naar de vierde klasse te promoveren, maar hopen wel dat we een rol van betekenis in de vijfde klasse kunnen spelen. Het wordt hoe dan ook een interessant seizoen, want elke tegenstander is nieuw voor ons.” 

Op de vraag wat de coronacrisis voor Surhuisterveen heeft betekent, geeft Veenstra het volgende aan: “De competitie stond opeens stil en dat betekende voor ons dat we na 85 jaar niet echt een soort van afsluiting hebben kunnen organiseren van het zondagvoetbal. Dat is op zich jammer, maar uiteraard begrijpen we dat de competitie moest worden stilgelegd vanwege de risico’s voor de volksgezondheid. Verder betekende het ook wel even een financiële tik, vanwege de inkomsten die je uit de kantine en een aantal andere activiteiten mist. Juist in de laatste maanden voor de zomerstop is de omzet het hoogst. Dat maakte het extra zuur. Ook voor onze sponsoren heeft de coronacrisis grote gevolgen. Neem als voorbeeld onze hoofdsponsor Thijs Zwart Evenementenservice. Dat bedrijf kwam nagenoeg stil te liggen. Het is belangrijk om elkaar daar waar het kan te blijven steunen en samen zo goed mogelijk uit deze periode te komen. Wat de inzet van vrijwilligers betreft hebben we bij Surhuisterveen niet te klagen. Zo hebben we bijvoorbeeld een vaste maandagochtendploeg, die zorg draagt voor het onderhoud op en rond het complex. Het ligt er altijd tiptop bij en daar draagt ook de eerste selectie hun steentje aan bij. Zij gaan in de aanloop naar het nieuwe seizoen de reclameborden weer netjes schoonpoetsen. We dragen hier zoveel mogelijk met elkaar de verantwoording en zo hoort het in mijn beleving ook te zijn. De jeugdafdeling en de lagere elftallen zijn daarbij net zo belangrijk als het eerste elftal. Gelukkig zijn de beperkingen van de coronacrisis voor een groot deel opgeheven en gaat het in augustus weer echt los. Op 15 augustus starten we met de jeugd en een week later start de selectie met de voorbereiding. Ik heb er zin in en hoop dat we er bij Surhuisterveen met spelers, vrijwilligers, supporters en verdere achterban een mooi seizoen van gaan maken.”