Home-Start Humanitas Westerkwartier biedt opvoedondersteuning voor ouders

“We willen ouders versterken in de rol van ouder”

WESTERKWARTIER – In maart van dit jaar is Humanitas Westerkwartier begonnen met het programma Home-Start, opvoedondersteuning voor ouders. Hierbij is de vraag van de ouders het uitgangspunt. “Ouders kunnen op elk moment in het leven voor verschillende uitdagingen komen te staan”, vertelt Mirjam Velthuis, coördinator van Home-Start. “Onze vrijwilligers willen hen daar graag in een vroeg stadium bij helpen. Het is fijn dat er iemand is die naar je luistert, met je meedenkt over de opvoeding en praktische hulp biedt. De vrijwilliger is een tijdelijke uitbreiding van het netwerk van de ouders”.

De gemeente Westerkwartier vindt het belangrijk dat ouders goede ondersteuning kunnen krijgen bij de opvoeding. “Alle ouders kunnen zich voor Home-Start aanmelden, dit is mogelijk vanaf 28 weken zwangerschap en voor gezinnen met kinderen tot 18 jaar. Het kan bijvoorbeeld zijn dat tienermoeders of alleenstaanden het lastig hebben. Of gezinnen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken bij verschillende opvoedvragen. Daar willen we graag bij helpen. We willen ouders versterken in de rol van ouder”. Momenteel zijn al enkele vrijwilligers aan gezinnen gekoppeld. “De ervaring leert dat dit gezinnen ontzettend helpt”, zegt Mirjam. “Home-Start is een bewezen effectief programma”.

Het project Home-Start zit momenteel nog in de opstartfase, maar toch zijn al een aantal gezinnen aan vrijwilligers gekoppeld. Deze vrijwilligers hebben opvoedervaring en krijgen een training vanuit Humanitas. “Net als voor de andere projecten van Humanitas zijn we ook voor Home-Start nog op zoek naar vrijwilligers”, zegt Mirjam. Mensen kunnen zich aanmelden als vrijwilliger en krijgen allereerst vrijblijvend een kennismakingsgesprek met de coördinator. Humanitas Westerkwartier werkt altijd met getrainde vrijwilligers, zodat ze kennis hebben van de belangrijkste zaken binnen de organisatie en de vragen die ze tegen komen. Als een vrijwilliger na het kennismakingsgesprek en de trainingen enthousiast is, volgt een koppelingsgesprek met het gezin. “In dat gesprek moeten zowel de vrijwilliger als het gezin een klik voelen. Alleen dan gaan ze de samenwerking aan”.

Bij een match kan het traject van start gaan. Over het algemeen komt een vrijwilliger dan één keer per week bij een gezin over de vloer. De activiteiten die worden ondernomen, hangen af van de vraag van de ouders. “Denk aan samen (buiten) spelen of het aanleren van sociale vaardigheden. Ouders ervaren dit meestal als heel prettig. Ze kunnen bij de vrijwilliger hun verhaal kwijt en krijgen concrete steun. Het kan van alles zijn wat nodig is om de ouder te versterken in de rol van ouder”, aldus Mirjam.

Inloopavond vrijwilligers
Humanitas Westerkwartier is hard op zoek naar vrijwilligers. Mensen die graag iets voor een ander willen betekenen, worden daarom van harte uitgenodigd op de inloopavond voor nieuwe vrijwilligers. De avond vindt plaats op woensdag 6 oktober tussen 19:00 en 21:00 uur. De locatie is de Rodenburghal, aan de Rodenburg 2 in Leek. “Je kan gewoon even binnenlopen voor een kopje koffie of thee en informatie over Humanitas. “Gedurende de avond kunnen bezoekers kennismaken met alle onderdelen van Humanitas Westerkwartier”, legt Inge van der Veen uit, coördinator Get a Grip, Thuisadministratie en Voorlezen. “We hebben veel verschillende activiteiten en vrijwilligers kunnen zelf aangeven waar ze graag een rol in willen spelen. Daarnaast bepalen zij ook zelf hoeveel tijd ze eraan willen besteden. Iets doen voor een ander kan je een betekenisvol gevoel geven, maar ook veel plezier. Dat is het belangrijkste”.