Hoop dat gemeente Westerkwartier professioneler wordt

VZ 2000 wordt VZ Westerkwartier

OPENDE – VZ 2000 gaat op naar het Westerkwartier. Dat zal voor sommige mensen verrassend zijn, want was het niet juist VZ 2000 die zich altijd met hand en tand heeft verzet tegen de gemeentelijke herindeling? Stoppen was één van de twee opties, geeft fractievoorzitter Ytsen van der Velde aan. “Maar strijden voor de kleine dorpen in de nieuwe megagemeente is óók een optie.” De partij voor veiligheid en zorg kiest voor het laatste. “Ook al zien we nog altijd de voordelen van een herindeling niet.”

Helemaal vreemd is de schaalvergroting van de partij ook weer niet. “In 1999 hadden we zelfs landelijke ambities”, stelt Van der Velde. “Nog voordat Pim Fortuyn groot werd. Dat is uiteindelijk niet van de grond gekomen. Men noemde ons ‘extreem rechts’. De media stortte zich op de partij met daaropvolgend ladingen aan bedreigingen. Er werd op de persoon gespeeld.” Dat is nooit de insteek geweest van de Opender ondernemer die daarop besloot zich op lokaal niveau bezig te gaan houden. “Het is lastig geweest om in Grootegast iets op poten te zetten”, blikt hij terug op de eerste politieke stappen van VZ 2000. “Nu is alle begin moeilijk, maar wij hadden grote moeite met het vinden van geschikte kandidaten om op de verkiezingslijst te zetten. Weinig mensen wilden hun naam aan ons verbinden.” Uiteindelijk werden toch vijftien kandidaten gevonden om namens de partij mee te doen aan de verkiezingen. “Het werd een groot succes”, lacht de fractievoorzitter. “Toen de uitslagen binnen kwamen sloeg de schrik de gevestigde partijen om het hart. We zijn uiteindelijk als tweede geëindigd waarna niemand ons feliciteerde. Geen probleem overigens, we hebben ons eigen feestje gevierd.” Van der Velde vertelt dat daar het ‘cordon sanitaire’ begon. De partij werd buitengesloten, meldt hij. “Pas later kwam men erachter dat wij helemaal niet zo extreem zijn. Neem bijvoorbeeld de vluchtelingenproblematiek: wij riepen destijds niets anders dan wat de VVD nu roept.” De goede resultaten werden voortgezet, wat zelfs uitmondde in deelname aan de coalitie na de tweede gemeenteraadsverkiezingen. “Al ging dat bijna mis”, lacht Van der Velde. “Wij wilden een specialist van buitenaf als ‘onze’ wethouder aantrekken. Een expert. Daar waren de andere coalitiepartijen het niet mee eens, zij wilden per sé iemand van binnen de gemeente. Dat werd een breekpunt, waarop VZ voorstelde om dan maar te bezuinigen op een wethouder. Samen met de VVD besloten we om wethouder Harmke van der Sluis te delen. Zij vertegenwoordigde ook ons.” Het wethouderschap en de wachtgeldregeling hebben daarna meermaals op de agenda gestaan van de partij die drie wethouders voor de gemeente Grootegast wel wat overdreven vond. Ytsen van der Velde vermoedt dat de wachtgeldregeling zelfs aanleiding is geweest om VZ 2000 uit te sluiten na de laatste verkiezingen. “Kijk, bewijzen kan je het niet”, zegt hij. “Maar dat ons een kunstje is geflikt mag duidelijk zijn. Vergis je niet, de grootste partij van Grootegast zit niet in het college. VZ zit met de meeste stemmen in de oppositie.” Als grootste partij wilde VZ wel praten met de andere partijen. “Maar toen ik na de uitslag belde met Kees Apoll (ChristenUnie red.) vertelde hij mij dat ze er wel zo ongeveer uit waren. Raar natuurlijk.” VZ besloot daarop de gemeenteraadsvergaderingen te boycotten, zodat de toenmalige burgemeester Kor Dijkstra wel in gesprek moest gaan met de partijen. “Het is uitgesproken en het is voor ons nu ook klaar. Er ligt een afspraak dat als wij met een goed voorstel komen, deze niet per definitie afgeschoten wordt. Het is prima zo.”

Bij veel zaken is VZ 2000 betrokken geraakt en de lucht lijkt tegenwoordig geklaard. “Behalve dan over de herindeling”, vertelt Van der Velde. “Daar waren wij van meet af aan op tegen en dat zijn we nog steeds. Je moet echter ook realistisch zijn; het gaat gewoon gebeuren. Zelfs als er geen tot weinig voordelen zijn en niets niet goedkoper wordt. En ook in de nieuwe gemeente Westerkwartier is er plaats voor een partij als VZ 2000. Om dat aan te stippen heet de partij straks ook VZ Westerkwartier.” VZ gaat breder en ondergaat dus een naamsverandering. Aan het doel van de partij zal echter niets veranderen. “Wij hebben ons ingezet voor de dorpen rondom Grootegast. Opende bijvoorbeeld, waar -zeker dankzij ons- een prachtig sportcomplex is verrezen en een mooi theater. De gemeente Westerkwartier heeft straks ook veel kleine dorpen. Wij horen nu al veel geluiden vanuit de gemeenschap dat zij vrezen dat deze dorpjes straks onder sneeuwen. Die angst is gegrond, maar mág niet gebeuren!” Het woord ‘dorpenbeleid’ komt ter tafel en ook daar is de fractievoorzitter van VZ duidelijk over. “Ja, wij krijgen wat mee vanuit andere heringedeelde gemeenten. Hoe zij dat hebben geregeld. Die stellen een paar duizend euro per jaar ter beschikking aan de kleine dorpen. Mooi? We hebben het hier over een begroting van miljoenen. Het is helemaal niet mooi, het gaat om flutbedragen wat de ‘kleintjes’ toegeschoven krijgen. Ik verwacht niet dat het hier anders gaat. Leek en Zuidhorn krijgen de grote financiële impulsen en de kleinere dorpjes mogen het met de kruimels doen.” Van der Velde wil zich hard maken voor deze dorpen. “Deze partij staat dicht bij de burger”, stelt hij. “VZ heeft kleine gemeenschappen hoog in het vaandel. Wij zijn benaderbaar en men weet ons te vinden. Het is ook niet voor niets dat de cursus ‘Politiek Actief’ -die recent is gegeven- ons vier nieuwe potentiële raadsleden heeft opgeleverd. Er leeft dus wat in het Westerkwartier dat wij het beste weten te vertolken.” Uiteraard stellen wij de vraag wanneer de verkiezingen voor Ytsen van der Velde en VZ Westerkwartier geslaagd zijn en of hij niet bang is weer ‘een kunstje’ geflikt te worden. “Ik reken op zes van de 33 zetels”, zegt hij gedecideerd. “Dat gaan we ook redden. En of we daarmee in de coalitie komen? Ik hoop dat de nieuwe gemeente professioneler te werk gaat en de democratie wél zijn werk laat doen. Laten we daar ook maar vanuit gaan.” Of Van der Velde zelf dan nog de fractievoorzitter is laat hij in het midden. “Ik ben beschikbaar”, meldt hij. “Maar ik snap ook best dat de leden na 18 jaar Ytsen van der Velde toe zijn aan vers bloed en een nieuw gezicht. Als de leden een andere lijsttrekker wensen, dan doe ik graag een stap opzij. Vernieuwing is niet per definitie slecht. Dat zouden ze ook voor bijvoorbeeld burgemeesters moeten instellen. Maximaal twee termijnen en dan een opvolger. Dan blijven ze ook niet te lang zitten.”