Humanitas; laagdrempelig, dichtbij en veilig

Voorleesochtenden als stimulans voor taalvaardigheid

WESTERKWARTIER – Humanitas is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers met taalgevoel en een groot hart. In veel gemeenten is de hulporganisatie gestart met de zogenoemde voorleesochtenden. Een initiatief waarbij vrijwilligers taalarme(re) kinderen voorlezen uit boekjes vol leuke en verhalen die passen bij de leeftijd. “Goed voor de kinderen én voor de ouders”, duidt Ingrid de Bruijn. Op dit moment lezen acht vrijwilligers voor bij 15 gezinnen. “Maar er zijn natuurlijk veel meer gezinnen waarbij deze voorleesochtenden niet zouden misstaan. Bovendien wil het project op om onduidelijke redenen niet echt van de grond komen in het Westerkwartier.” Dus brengen wij het initiatief graag onder de aandacht.

Naast Ingrid de Bruijn zit ook Marga Noeken aan tafel. Marga legt het idee achter het Humanitas-project uit: “Vrijwilligers lezen één keer in de week een (half) uurtje voor bij mensen thuis. Voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 7 jaar. We hebben het in dit geval dan over gezinnen met een taalachterstand of mensen die vanuit een ander land hier zijn komen wonen.” In het Westerkwartier worden op dit moment 15 gezinnen geholpen. “Dat zijn vooral gezinnen uit het buitenland”, weet Marga. “Mensen uit alle windstreken. Zo wordt er voorgelezen bij Syrische, Somalische en Poolse gezinnen. Al is dat niet de enige doelgroep. We hebben er ook graag Nederlandse kinderen uit taalarme gezinnen bij.” Ter tafel komt de vraag of alle kinderen uit bijvoorbeeld een Syrisch gezin wel geholpen zijn met het voorlezen in het Nederlands. Ingrid: “Voorlezen aan kinderen die de taal compleet niet machtig zijn is inderdaad niet effectief. Het woord ‘Voorleesochtend’ moet je ook niet zo hard zien. Mocht voorlezen niet effectief zijn, dan worden er alternatieven gezocht. Denk bijvoorbeeld aan spelletjes waarbij bepaalde dingen aangewezen en benoemd worden. Dat kan zowel binnen in huis als buiten in de openlucht.” De ochtenden zijn voor kinderen bedoeld, maar de ouders dienen wel altijd aanwezig te zijn, stellen Marga en Ingrid. Marga: “Daar zijn veel redenen voor te bedenken, maar de belangrijkste is toch wel dat ook ouders vaak gebaat zijn bij zo’n voorleesochtend. Weer terug naar het Syrische gezin, ook moeder en vader leren zo de taal beter te spreken.” En dat op een vrijblijvende manier, vult Ingrid aan. “Want het moet ten aller tijde een ontspannen ‘iets’ zijn. Verwacht van onze voorleesvrijwilligers geen persoonlijke begeleiding of een lesje ‘hoe moet ik mij gedragen’. Zij zijn er niet om mensen op tekortkomingen te wijzen, maar om de taalvaardigheid van kinderen op een leuke en speelse manier te verbeteren.” Eerder viel al de opmerking dat de 15 gezinnen waar nu voorgelezen wordt vooral buitenlandse gezinnen zijn. “Een gemiste kans”, vindt Ingrid, “want wij weten gewoon dat er in het Westerkwartier ook Nederlandse gezinnen zijn die kampen met een taalachterstand. Wij begrijpen best dat er taboe op rust en men allicht een drempel over moet om hulp te vragen. Maar het helpt echt. Dat zien wij in andere gemeenten waar dit initiatief wel naar tevredenheid verloopt.” Meer vrijwilligers en meer gezinnen, luidt de wens van Humanitas. “In een ideale wereld weten wij alle taalarme gezinnen te bereiken en te voorzien van een eigen vrijwilliger die komt voorlezen”, aldus Marga die constateert dat daarvoor nog wel veel werk te verzetten. “Er wordt op dit moment gewerkt aan het opzetten van een netwerk dat ertoe moet leiden dat wij zoveel mogelijk hulpvragen kunnen signaleren. Daarnaast is het aan ons om ervoor te zorgen dat wij op zo’n manier naar buiten toe treden dat men ons kan vinden. Ook wij steken hier de hand in eigen boezem. Het kan niet zo zijn dat op ruim 60 duizend inwoners ‘maar’ 15 hulpvragen zijn. Wij hebben ook nog een hele weg af te leggen.” Waarbij dit dus gezien kan worden al een eerste stap in de goede richting. Vrijwilligers die mee willen helpen om kinderen spelenderwijs en op een laagdrempelige manier beter te lezen in een veilige omgeving kunnen zich aanmelden via i.debruijn@humanitas.nl. “Hier kan men ook een hulpvraag indienen”, besluit Ingrid die benadrukt dat aanvragen voor de voorleesochtenden van Humanitas vertrouwelijk worden behandeld, en geen verslagen worden geschreven en er geen kosten aan zijn verbonden.