Humanitas tekent Intentieverklaring Vrijwillige Schuldhulp

WESTERKWARTIER – Vorige week dinsdag ondertekende Humanitas Westerkwartier een intentieverklaring met de landelijke Alliantie Vrijwillige Schulphulp. Wethouder Bert Nederveen van de Gemeente Westerkwartier was hier eveneens bij aanwezig. Met deze ondertekening sluit Humanitas Westerkwartier zich aan bij de Alliantie die als doel heeft mensen met (dreigende) schulden beter en sneller te helpen en daarbij streeft naar een landelijk dekkend netwerk van samenwerkende organisaties in de schuldhulp.

Voor Humanitas Westerkwartier betekent dit dat zij de begeleiding van mensen met financiële problemen kan versterken. Belangrijk hierbij is de samenwerking met lokale partners en een goed en vroegtijdig bereik. Om mensen zo goed mogelijk te informeren over (financiële) mogelijkheden en tips heeft Humanitas de facebookpagina ‘Rondkomen in het Westerkwartier’ opgezet. Hiermee kan al in vroeg stadium contact worden gelegd met mensen met dreigende schuldenproblematiek. De begeleiding van Humanitas vindt plaats vanuit de activiteit Thuisadministratie. Deelnemers krijgen hulp van vrijwilligers bij het op orde brengen en houden van hun financiën en administratie. De goed geschoolde vrijwilligers worden ondersteund door coördinatoren die tevens intermediair zijn voor alle voorzieningen in het Westerkwartier. In de intake met de deelnemers nemen zij de screening voor die voorzieningen mee.

Deze aanpak van begeleiding en hulp sluit aan op het Armoedepact Westerkwartier. Hierin werkt de gemeente Westerkwartier samen met zowel vrijwillige als professionele organisaties aan het bestrijden van armoede en terugdringen van schulden. Afgelopen jaar heeft Humanitas haar rol als kernpartner binnen het Armoedepact uitgebouwd. Met de ontwikkelde kennis en ervaring levert Humanitas zowel een praktische bijdrage als een bijdrage op beleidsniveau.