Huurdersplatform Westerkwartier geeft huurders in het Westerkwartier een stem

OPENDE- Het Huurdersplatform Westerkwartier, ook wel HPW, is een organisatie die zich inzet voor huurders in de gemeente Westerkwartier. De huurders van Wold en Waard worden door hen aangehoord en vertegenwoordigd in vaak lastige zaken die spelen of waar de huurders tegen aan lopen. Het platform houdt zich onder andere bezig met het huurbeleid, onderhoudsbeleid en prestatieafspraken met de gemeente en de corporatie, maar ook met duurzaamheid en hoe dit in de huurhuizen aan bod kan komen. Overal zorgen ze dat de stem vanuit de huurders gehoord wordt en dat er voor hen een prettige leefomgeving ontstaat.

Joukje Scholte is de voorzitter van de organisatie. Het belangrijkste, maar ook mooiste aan het werk dat ze vrijwillig voor het Huurdersplatform Westerkwartier doet, vindt Joukje de mensen helpen die zelf tegen een dichte deur aan lopen of die niet degene te spreken krijgen die helpen kan. “Dat krijgen wij wel voor elkaar.”, zegt Joukje daarover. Zelf houdt ze zich momenteel veel bezig met zaken die spelen in het sociaal domein. Daar is nog wel het een en ander te doen. Het HPW draait al een paar jaar in de huidige samenstelling en is goed op elkaar ingespeeld om samen resultaten voor de huurders te behalen. “Je bent belangenbehartiger voor de huurders, voor hen  zit je aan de tafel.” Het bestuur neemt het werk op vrijwillige basis op zich en heeft affiniteit met de werkgebied. Het is vrijwillig maar niet vrijblijvend. Bestuursleden zijn verplicht scholing te volgen om op de hoogte te blijven van wat er in de huurderswereld leeft.

Joukje licht verder toe waar de organisatie zich mee bezig houd. “We behartigen de belangen van de bewoners, de huurders van Wold en Waard.” Sinds 2015 hebben huurders veel meer rechten gekregen. Dat betekent niet dat het huurdersplatform Westerkwartier minder te doen kreeg. Het tegendeel: het werd alleen maar drukker voor de bestuursleden van de organisatie. Belangrijke onderwerpen die terug komen in het werk van HPW zijn het huurbeleid, de kwaliteit van de woningen, voldoende woningen, maar ook de leefbaarheid in de diverse buurten. Voor het platform is een goed contact met de achterban, namelijk de huurders van Wold en Waard, erg belangrijk. Dat is waarom er bijeenkomsten worden georganiseerd of in iedere geval de ruimte wordt opgezocht, om met de huurders in gesprek te gaan. Weten wat er speelt en waar huurders tegen aan lopen, noemt Joukje hierin als erg belangrijk. “Wij zijn de stem van de huurders.” Er wordt veel samengewerkt met verschillende partijen binnen het Westerkwartier. “Het Huurdersplatform Westerkwartier is overal bij betrokken op gebied van de huurders. In gesprek met de gemeente of Wold en Waard, zijn we als stem van de huurders een volwaardige gesprekspartner.” Het gesprek aan gaan met zowel de huurders als de betrokken partijen is volgens Joukje dan ook het belangrijkste. “Zolang je met elkaar in gesprek blijft, kom je er altijd wel uit. Je moet blijven praten.”

Op donderdag eenentwintig april, vond het eerste huurders café sinds de corona crisis plaats. De organisatie had eindelijk weer de mogelijkheid om met de huurders samen te komen en kwesties en problemen die bij de huurders spelen, aan het licht te brengen. Voorheen werd het huurders café al wel vaker gehouden, meestal aan de hand van veel gehoorde problemen zoals aardbevingsschade. “Het gaat dan echt om: in welk domein speelt wat?” Het liefste zou het Huurdersplatform deze bijeenkomsten drie à vier keer in het jaar zien plaatsvinden, iets wat langere tijd niet kon toen het land op slot ging, maar wat nu weer op gang komt. In de corona periode ging het voor het platform gewoon door, zij het op een lager pitje. De kern, de belangenbehartiging voor de huurders, stond daarbij geen seconde stil.

Ditmaal stond het huurders café vooral in het teken van klachten over de stijging in energie rekeningen en de problemen die hierbij spelen. Zo werd door veel huurders aan de bel getrokken door opkomende schimmel in de huur huizen, ontstaan juist doordat de huurders de kachel wat lager zette om de stijgende rekeningen de kop in te drukken. De problemen komen zowel hier in Westerkwartier, maar ook bij andere gemeenten voor. Hier komt de rol van de Woonbond, de overkoepelende organisatie van huurdersverenigingen over heel Nederland, ook weer in beeld. Juist de lokale aanpak is wel waar hier de kracht ligt volgens Joukje. “Zowel in het persoonlijke contact, maar ook in het verschil in gemeenten. Wij zetten ons in voor Westerkwartier en weten vaak precies wat er waar speelt en wie er hier voor gesproken moet worden.”

Aan de inzet en strijdlust van Joukje komt bij het huurdersplatform eind dit jaar een einde. Na ruim zestien jaar zegt ze alles wel meegemaakt te hebben en vindt ze het tijd voor nieuwe en frisse blikken. Per eenendertig december vertrekt de voorzitter. Het Huurdersplatform Westerkwartier zal zich blijven inzetten voor de huurders en deze huurders een stem geven in zaken die voor hen van belang zijn. Huurders kunnen altijd bij het platform aan kloppen met vragen of problemen.