Ieder eind is een nieuw begin

Zoutkamp vitaledorpen vp-4

ZOUTKAMP – Tijdens een feestelijke bijeenkomst werd in de Sloepenloods te Zoutkamp stilgestaan bij de behaalde resultaten in het kader van het project Vitale Dorpen in De Marne. Dit project is een verzameling van initiatieven en activiteiten die een bijdrage leveren aan de vitaliteit in de dorpen. Eenrum, Ulrum en Westernieland werden aangewezen als proeftuin en kregen 12.000 euro toegekend. Naast de drie proeftuinen zijn er ook nog eens dertien stimuleringsbudgetten en een bijdrage per inwoner voor elk dorp toegekend. Het bespreken van de behaalde resultaten op de bijeenkomst afgelopen donderdag is geen afsluiting, maar kan beter worden gezien als een doorstart. Vele dorpen zijn geïnspireerd geraakt en geven een vervolg aan de activiteiten.