Iedereen kan sporten dankzij participatiefonds DOE MET Grootegast

GROOTEGAST – Het Participatiefonds DOE MET maakt het mogelijk dat inwoners van de gemeente Grootegast die een structureel laag inkomen hebben, toch kunnen deelnemen aan onder andere sporten en sociaal culturele activiteiten. Een ieder die 18 jaar of ouder is, woonachtig is in de gemeente Grootegast, waarvan het inkomen onder de geldende bijstandsnorm ligt en wiens (gezamenlijke) vermogen op of onder het ‘bescheiden vermogen’ volgens de wet Werk en Bijstand ligt, kan een beroep doen op dit fonds. Dit kan voor een tegemoetkoming in contributiekosten sportverenigingen, sociaal-culturele activiteiten, de peuterspeelzaal, een dentificatie bewijs en de kosten van het internet. Om in aanmerking te komen voor bijdragen vanuit het Participatiefonds moet men voldoen aan bepaalde voorwaarden. Bij het zorgloket van de gemeente Grootegast is hierover alles te horen. Daar kan ook verteld worden of men eventueel voor een langdurigheids toeslag (eenmalige uitkering), categoriale toeslag, bijzondere bijstand (niet inkomensafhankelijk) of collectieve Zorgverzekering Menzis in aanmerking komt. Het Zorgloket is geopend maandag tot en met vrijdag 9.00 tot 12.00 uur en donderdag van 13.30 tot 17.00 uur. Telefoon: 0594-695750, e-mail: zorgloket@grootegast.nl en website: www.grootegast.nl.