Ik proat plat

Oorlogsmonument

De viering van ‘75 joar bevrijding’ is veureg joar, deur et uutbreken van Corona, grotendeels ien t wotter valen. Ok dit joar zal de viering sober weden omdat we niet met grote groepen bijmekoar kommen magen. Doarom ien ‘Ik Proat Plat’ ien dizze meitied, aandacht veur n oorlogsmonument ien t Westerkwartier. Doarveur goan we noar Olhoof, ien t plantsoen achter de Ludgeruskerk, stijt een monument.

Et monument, twee stoalen buizen met n abstracte ploat, is ontworpen deur beeldhouwer Gosse Dam, die ien 1950 ien Butenpost geboren is. Et beeld stijt op n verzonken muur van rooie bakstien en ien e ploat zitten 4 gatten as symbool veur de 4 slachtoffers. Ien e muur zit n gedenkstien met e tekst:  

    DEN VADERLANDT GHETROUWE BLIJF ICK TOT IN DEN DOET

ERIK BERDING

        TONNIS PIETER OOSTERHOFF

        JOHANNIS WESTRA

        TIETE LODEWIJK WIJDEVELD

1940 – 1945

Et monument stond eerst ien t gemeentehuus van Olhoof, toen de gemeente ien 1990 opging ien e gemeente Zuudhörn, is t kunstwaark verploatst noar de huidege locoatie. Et werd onthuld deur Kor Dijkstra (1954-2016), de leste burgemeester van Olhoof en loater joarenlang burgemeester van Grootegast. 

De vier noamen bennen van slachtoffers die ien e buurt van Olhoof wonende en waarkende en ien e oorlog sneuveld bennen.

Eén van e vier was Tonnis Pieter Oosterhoff, de oldste zeun van Albert Tonnis Oosterhoff en Sybrich Egberts Wieringa, die op 10 meert 1909 geboren werd ien Soaksum. Hij traauwde op 21 april 1938 ien Ezinge met Hendrika Mul (1911-1995) en soamen kregen ze drie kiender. Tonnis was administrateur, verzekeringsagent en waarkte ok veur de landbouworganisatie Crisis Controle Dienst. Het gelovige gezin Oosterhoff bood ok onderdak aan Abraham Behr een jonkje uut e Stad, die doardeur de oorlog overleefde. 

Hoe Tonnis precies bij t verzet kwam, is niet dudelek, mor hij moek deel  uut van groep ‘Pannekoek’ van de ‘Landelijke organisatie voor hulp aan Onderduikers’ (LO-Oldehove) en was districtscommandant van e ‘Ordedienst’ (OD) ien t Westerkwartier. Hij verstrekte bonkoarten aan onderdukers en zöcht noar opvangadressen. Deur zien boan kon er oardeg vrij reizen en brocht er de Jeudse onderdukers noar hun schuulplakken. 

Op 24 september 1944 werd Tonnis deur de Sicherheitsdienst arresteerd, die eerder ok al OD-lid Johannes Moerman oppakt hadden. Et verhoal dut e ronde dat één persoon uut e directe omgeving van beiden, verroad pleegd het. Moerman en  Oosterhoff kwammen ien et Scholtenhuis ien Stad terecht, werden doar verheurd en marteld.  

Op 12 oktober 1944 werd Tonnis soamen met 16 andere gevangenen vanuut et Scholtenshuus overbrocht noar Westerbork en doar executeerd. Twee gevangenen mosten de slachtoffers ien t bos begroaven en hemmen de persoonleke bezittings verstopt, om ze loater te identificeren. Tonnis werd op 2 november 1945, soamen met ruum 40 andere verzetsmensen begroaven op t Esserveld.

Nou al 77 joar leden, mor nog altied de muite weerd om bij stil te stoan en te herdenken ien t stille plantsoentje van Olhoof.

Geert Zijlstra

Mientje:  Omkieken ien verwondering en tröts, veuruut kieken met hoop en verwachting.