Ik proat plat

Schelpengrot Nienoord

“De legende van de Schelpengrot” speult zich of op et Landgoed Nienoord. 

t Gijt over n wichtje dat deur middel van n list op streng verboden terrein, de schatkoamer van de heer van Nienoord, terecht komt en dan deur de heer betrapt wordt. As straf wordt ze opsloten ien diezulfde schatkoamer en moet de wanden versieren met schelpen. As ze joaren loater vrijkomt vlugt ze t dörp ien en zigt zichzulf ien t heldere woater van t Leekster Hoofdiep. Ze schrikt zo allemachteg van heur olle, moagere gezicht dat ze veurover valt en verzupt. 

Mor toch moet er meer zitten achter de verhoalen over de schelpengrot. 

De grot moet bouwd wezen deur stukadoors uut Venetië. Ien Itoalië wadden dit soort grotten veul veurkommende dingen. Die stukadoors hemmen der twee moorkoppen ien aanbrocht. 

Even tussendeur, ik duurde t woord moorkoppen host niet te bruken. Ien dizze tied hei-je zomor n perces aan e broek hangen. En ik wil niet beschuldegd worden van discriminoatie, mor overal op internet worden ze zo nuumd, dus ik woag ter op.

Nou is de vroag natuurlek, het de heer van Nienoord opdracht geven om die koppen doar aan te brengen, of hemmen die stukadoors dat gewoon doan omdat ze dat ien Itoalë wend wadden. Argens las ik dat et wel n grapke wezen kon van e heer van Nienoord, want de ogen van de Moren kinnen mechanisch bewegen en dat zol hij bruukt hemmen as geintje veur zien reloaties. 

Doarom ben ik zo bliede dat ik gien geschiedschriever ben, want alle geschiedschrievers die ik tegen kommen ben ien mien zuuktocht om ienformoatie over de schelpengrot, holden allemoal n slag om e arm. t Blift gissen, gieneen wiet et zeker. 

Wel is er n petret van Anna van Ewsum woar dat ze bloemen aanboden krigt deur n pikzwart figuur. Mor doar wordt dan weer over zeid dat et woarschienlek de vrijheid van e petretschilder west het, omdat deur toevoeging van dizze figuur de belangriekheid van de börg vrouwe vergroot wordt. Dudelek is dat er op allerlei manieren prebeerd wordt om aan te tonen dat er gien sloavernij op Nienoord west het en dat de moorkoppen ien e schelpengrot doar niks met te moaken hemmen.Toch las ik weer op n aander stee dat riekdom der nooit komt zunder sloavernij, armoe en ellende. En de schelpengrot stijt veur n periode van grote riekdom op Nienoord. Dat kin niet aans, of t nou uut Itoalië komt of plakt is deur n arm wichtje. Het één stijt tegenover t aander.

Toch zol ik, as ik jim was, even kieken op Nienoord en dan met noame noar die prachtege schelpengrot. Het is n feest veur t oog en as je dan die twee moorkoppen zien, bedenk dan dat er meschiens wel n hiele duustere geschiedenis achter leit. Of niet…. Het bennen uuteindelek allemoal verhoalen.

Piet de Vries

Mientje: Ien gien riek bennen der meer sloaven dan ien t riek ‘der ijdelheid’

veurstel: Ien gien riek bennen der meer sloaven dan ien t riek’ der ijdelheid’.