Ik proat plat

0
235

De Zwieneboer

Ien mien jeugd woonde ik op de Kolk, ok wel de ‘Duvelskolk’ nuumd, tegenover de Balmhuusterweg tussen Nijziel en Noordhörn. Onze buurman had altied n poar zwientjes op t hok. Ik was der altied deur fascineerd, veural as der weer n hiele rieg bigjes uutkwam, wat was dat n mooi gezicht. Zoas ze uut n soort tunnel noar buten schuven kwammen. En dan doarnoa met zien allen ien e rieg aan tit. Prachteg man!

Tegenwoordeg woon ik op n stee woar één van de bekendste zwieneboeren ooit as kwoajong begund is met zien affeer, de old-veurzitter van FC Grunnen, Renze de Vries. Zien opa en opoe woonden hier en hij begon ien e schuur achter huus met zien zwienehandel. Geschiedenis en nostalgie. Ien e omgeving hier bennen nog n poar zwieneboeren, met grote, potdichte schuren en grote zuverings-ienstalloaties, die zörgen moeten veur weineg overlast en goede hygiëne. As je der langs lopen stinkt het wel bot, dat wel.

n Schofke leden stuitte ik op n verhoal over n zwieneboer ien Noord Engeland. Hij had brand had ien zien stallen. Nou gebeurt dat hier bij ons ien Nederland ok regelmoateg bij piekeboeren en zwieneboeren. Mor dit was wel n biezunder verhoal.

Om aan te tonen dat zien zwienen buten liepen en niet ien hokken opsloten wadden had de boer zien zwienen veurzien van stappentellers. Zo kon er aantonen dat ze scharrelvlees leverden, tegenswoordeg belangriek.

Nou had één van zien zwienen zo’n stappenteller ien e bek kregen en had er krekt zo laank op zitten te kauwen dat er de batterij deurslokt had. n Dag loater scheet het dier de spullen weer uut en toen begon het gedonder. Deur n chemische reactie van de batterij ien e stront begon de zoak te branden. Met al dat stro ien e stal was t natuurlek mor even en de hiele zwik ston ien e hens. Met n noodgang kwam de brandweer der overheer en de commandant had mor één boodschap:  “Save the speck!”

t Is allemoal niet zo best oflopen doar, mor het verhoal toont wel weer aan, dat we ien dizze moderne tied met alles krekt op e grìns zitten van wat normoal en natuurlek is. De zwientjes van mien buurman hadden gien stappentellers neudeg. As je doar n karbenoadje van kregen dan wist je dat het van n dier kwam dat met liefde en zörg opgroeid was. En de zwientjes van Renze de Vries die hier ien e schuur opfokt werden liepen heerlek rond ien de grote landerijen achter de boerderij.

Ik ben n man van dizze tied en snap dat alles aans is as vroeger en dat vroeger echt niet alles beter was. Mor toch. Ik ben het eens met die Engelse brandweerman. Met de boodschap: “Save the speck!”  Mor dan aans.

Piet de Vries

Mientje: Liefde is blind zee de boer en tuutte zien zwien veur de kont