Ik proat plat

Drie Provinciën

Goa dis keer es met mij met noar n uniek plakje ien onze gemeente woar vanuut we dan even de grins oversteken noar n prachteg gebied. As je de koart van Drenthe veur de geest hoalen, dan zie je aan e Noordwest kaant zo’n puust een uutsteeksel. De grins met keersrechte lienen, te danken aan e vervening van dit gebied. Op t inne van dit uutsteeksel leit restaurant en camping “De Drie Provinciën.” 

Vanuut ons perspectief as Westerkwartierders, rie je vanuut Zeuvenhuzen richting Hollerwiek, dan deur noar Een-West (Drenthe) en dan rechtsof richting Bakkeveen. t Prachtege Westerkwartier hei-je dan aan je rechterkaant en je noadern et punt van e drie pervinzies en doar stijt et restaurant. Het is t uterste puntje van onze gemeente woar Grunnen, Friesland en Drenthe mekoar roaken.

t Eerste woar je even bij stilstoan kinnen is de landweer. Drekt noast de camping leit n hoge  rug van ongeveer n kilometer lang, strak en recht. t Is n olle grenswal die stamt uut e middeleeuwen. De  landweer leit op n zandrug tussen de veengebieden en had as doel een ondeurdringboar verdedegingswark te vörmen dat begroeid was met kreupelholt. Op e Oostkaant was n brede gracht. Et diende allemoal om plunderende bendes die vanuut Drenthe onze kaant op kwammen tegen te holden.

Schuun tegenover t restaurant stijt n groot infobord, dit is t startpunt van verscheidene wandelroutes over t Mandefjild. Het Mandefjild is n groot natuurgebied en ok al leit et ien Friesland, ik kin jim aanbevelen zo’n route te lopen. As je t hielemoal rondlopen ben je weerom op t begunpunt en met n poar stappen weer ien ons eigen Grunnegerlaand.

t Mandefjild is n nationoal park van 235 bunder en het n prachtege gevarieerde natuur. As je de route met e klok metlopen dan kom je al gauw deur n strook bos. Ien dat bos stijt n verzetsmonument opricht ter noagedachtenis aan tien Grunneger verzetsmannen die op 10 april 1945 bij de Nije Drintsewei fusilleerd binnen. Noa de executie binnen de mannen begroaven op t plak woar nou  t monument stijt. Op 17 april was de herbegroafenis op e begroafploats ien t bos bij Bakkeveen.

As je verderop stilstoan bij één van e dobbe’s, de Pubedobbe of de Harmsdobbe,  dan kin je t gevuul kriegen dat je ien Ofricoa binnen, zo biezunder is t doar. En verder wandel je over grote heidevelden, kom je over de Bakkeveenster dunen, zandverstuvings, je zien de schoapen lopen en je kommen langs de grote schoapskooi.

En op t leste stuk kom je langs de achterkant van e gebouwen van e “Volkshogeschool Allardsoog”. Doar moet je even bie stilstoan, want doar leit n stuk geschiedenis van heb-ik-jou-daar. Ien 1931 werd et opricht vanuut de “Vereeniging tot Stichting Volkshogescholen”. Ien e statuten werd de doelstelling as volgt omschreven:

 „het geven van een zedelijk-geestelijke ontwikkeling aan volwassen personen als grondslag voor vernieuwing der volkscultuur en versterking der volksgemeenschap”.

Der binnen tieden west dat doar ien één joar wel 2000 cursisten wadden. Der werd ien vanalles lesgeven: Timmeren, metselen, groente en fruit kweken en goa zo mor deur. Een barg minsen hemmen hier n basis veur heur verdere leven leid en een vak leerd.

Kortom, t is n schitterende tocht woar je best n poar uurkes veur uuttrekken kinnen. En as je weer bij de auto binnen, dan kin je ien e “Drie Provinciën” terecht veur n kop kovvie met wat lekkers. En aans goa je der mor even lekker eten. Veul plezier.

Piet de Vries

Mientje: As je heide vreten, kin je bessems schieten.