Ik Proat Plat – Langstzittende burgemeester

oen burgemeester Kor Dijkstra ien 2016 onverwacht overleed, was er de langstzittende burgemeester van Nederland. Van 1990 tot 2016 was er burgervader van e gemeente Grodegast en doarveur was er ok al vief joar burgemeester van Olhoof west.
Toen Napoleon over Nederland regeerde, wol er dat et landsbestuur beter regeld werd. Dan kon je tenminste op tied je soldoaten rekruteren, as je weer es op oorlogspad wollen. Iedere gemeente ien Nederland, dat wadden der toen meer dan 1200, kreeg n burgemeester en ien Grodegast werd dat Ipo Frederik Hommes, die dat tot zien dood ien 1820 bleef. t Bestuur was nogal n wat lösse bedoening en pas ien 1851 werd de Gemeentewet van Thorbecke van kracht. Dizze wet bepoalde dat et toezicht bij t gemeentebestuur kwam en n college van burgemeester en wetholders de doagelekse gang van zoaken regelde.
Jacob Havinga, die Hommes ien 1820 opvolgde bleef tot 1855 ien functie en werd de eerste burgemeester binnen de Gemeentewet. Destieds werd n burgemeester ok al deur de koning benuumd en bleef ien functie zolang er dat wol. Havinga’s opvolger was Jasper Ganderheijden uut Veendam, die je met recht de eerst ‘broodburgemeester’ numen kinnen. Hij moakte al snel promotie noar belangriekere gemeentes as Baflo en Winsum.
Wolter Bonnema, geboren ien Midwolde en winkelier ien Grodegast werd ien 1910 burgemeester en was dat nog ten tiede van de zoak IJje Wikstra. Hij gaf de vier agenten de opdracht om Aaltje van der Tuun van huus te hoalen. Hij overleed ien 1930.
Veul burgemeesters van Grodegast bleven lang (sums wel 15 joar) ien functie. Een uutzondering was Egbert Pieters, eerder kassier bij de Boerenleenbank, die noamens de NSB ien e oorlog twee joar aan t bewind was, mor doarna vlot verdwienen most. Noa de oorlog zatten burgemeesters Van der Munnik, Koster en Verbree lang op t pluche aan e Hoofdstraat.
Ien 1990 kwam Kor Dijkstra as burgemeester noar Grodegast. Hij had eerder op e secretarie ien Adorp waarkt, veurdat er ien september 1985 Bert Groen opvolgde als burgemeester van Olhoof. Hij was toen met zien 31 joar de jongste burgemeester van Nederland. Ien jannewoarie 1990 was er n flinke gemeenteleke heriendeling en ging Olhoof grotendeels op ien e nije gemeente Zuudhörn. De olde gemeente Grodegast fuseerde met Oldekerk en Dijkstra werd doar de nije burgemeester en bleef dat tot 2016, toen er noa 26 joar dienstverband vrij plotseling overleed.
CDA-er Kor Dijkstra was n aimabele man. Hij ston noast zien burgers en veur zien ambtenoaren en leerde de bewoners ien die 26 joar goed kennen. Grodegast moakte een slag met meer bedrievigheid en flink veul nijbouw ien t Roblespark, woar Dijkstra zelf ok kwam te wonen.
Dijkstra was n geziene gast bij golden bruloften en andere gebeurtenissen en genoot zichtboar as zien gemeente met wat biezunders ien e belangstelling kwam, zoas t Robles Rock-festival of de Abel Tasman Struuntocht.
Meerdere moalen was er actief bezig met het onderholden van de contacten met Australië en Tasmanië, landen woar de gemeente n specioale band met had vanwege de wereldreizeger Tasman uut Lutjegast. Dijkstra proatte meestieds Westerkwartiers, al heurde je wel aan zien tongval dat zien wieg wat verder noar t noorden stoan had.
Ien 2017 werd de Stadhouderslaan ien Grodegast omdeupt tot K.B. Dijkstralaan een mooi eerbetoon aan n markante rasbestuurder, met n biezunder goed geheugen. Hij had hart veur de Grunneger toal, gevoel veur humor en was zeer benoaderboar.
Je zien hum zo nog stoan, een bietje aan e kaant, de boel aanschouwend met
n sigaretje ien e mondhoek.

Geert Zijlstra