Ik Proat Plat – Villa Lucia

‘Villa Lucia’ stijt aan e Hoofdstroat ien Grodegast,  een poar huzen veur de brug over t Grodegaster Diepke. Aan e ziedkaant, boven de veurdeur, stijt hiel sierlek de noam ‘Villa Lucia ‘. Lucia betekent Licht. t Is n wit huus, meschien doarom dizze noam.

De eerste bewoner van ‘Villa Lucia’ was dokter Jan Andriessen. Andriessen is ongeveer ien 1907 noar Grodegast kommen, mor of hij de villa bouwen loaten het, dat wiet ik niet. Hij had wel n dochter met de noamen Lucia Cornelia. 

Noa dokter Andriessen woonde familie van der Veen ien t huus en doarnoa nog drie generoaties dokters: dokter Vester, dokter van der Laan en dokter Feenstra.

Dokter Andriessen was n zunderlinge dokter die vrimd uut e hoek kommen kon.

Zien warkgebied was Grodegast en de dorpen der om hinne. Der wadden minsen die hum n wonderdokter noemden, andern hadden heulemoal gien hoge pet van hum op.

Patiënten die der warmpjes bij zatten, kregen n gepeperde rekening, terwiel de arme minsen sums heulemoal niks betoalen huvven. Zien handelingen konden niet altied deur de beugel. Zo is er veroordeelt veur “ongeoorloofde praktijken” (abortus) en kreeg zelfs gevangenisstraf. Hij was ok geneesheer van de armenpraktijk, benoemd deur de gemeente Grodegast. Volgens de burgemeester moakte Andriessen der mor n rommeltje van en gaf hem ontslag. Nou lagen dizze twee heren wel voaker met elkoar overhoop. De burgemeester had Andriessen aansproken over zien auto, dat zol n onnutteg stinkding wezen dat veuls te veul lawaai moakte. De dokter kon beter n ezelskar kopen. t Antwoord van Andriessen was: ‘Een kar zal nog wel gaan, maar ezels zijn krap, die maken ze tegenwoordig burgemeester.’

Aan e belastingwetten had Andriessen n gruweleke hekel. De burgemeester had hum hier ok over aansproken, Andriessen werd zo kwoad dat hij de burgemeester met de dood bedreigde. Dat kwam hem duur te stoan: één moand veurwoardeleke gevangenisstraf.

As geldbelegging kocht Andriessen schilderijen en tapijten. Toen hij kwam te overlieden wadden der 200 schilderijen en 70 tapijten. Achteroaf bleek dat ze lang niet zoveul weerd wadden dan dat hij docht had.

Dokter Andriessen was altied kort ien t stellen van de diagnose. Zo werd hij n keer met spoed noar Doezum roepen. Der was n man van e woagen valen toen t peerd op hol sloagen was. De woagen was over de man hin reden en t leek niet best. Dokter Andriessen kwam, keek even en zee: ‘Dood.’

De dokter was gien onbekende ien Doezum. Ien 1919 is er n groep minsen die t niet eens is met de predeking van e Hervormde dominee en ze begunnen zelf met soamenkomsten. Ze richten de ‘Vereniging Evangelisatie’ op met as veurganger de heer Dijkstra. Mor ien 1922 was t weer hommeles want toen was er n ofsplising en ontston  de ‘Vereniging Vrije Evangelisatie’ met nog steeds Dijkstra as veurganger. Dokter Andriessen was n volgeling van Dijkstra en de grote aanzetter tot et bouwen van n eigen kerk en pastorie. Toen Dijkstra n poar joar loater vertrok, ging dokter Andriessen zulf veur. Noa afloop van e dienst kregen alle mannen een sigoar van Andriessen. De vereniging is loater opheven en de gebouwen verkocht aan e Gereformeerde kerk, mor t het lang de noam ‘Andriessen kerkje’ had. Andriessen leefde  van 1878 tot 1933. Tot et leste toe het er n groep aanhangers had. 

t ‘Andriessen kerkje’ het ok nog  joaren dienst doan as bandenbedrief.

Noa de dood van Anderiessen is zien zeun terugkommen uut Nederlands Oost Indië en is bij zien moeke ientrokken. Dochter Lucia bleek t zulfde karakter te hebben as heur pa.

Een mooie villa, mor n meroakels vrimde bewoner.

Leneke Struiksma 


Mientje:  Met et wotter veur de dokter kommen.