Wichelroedelopers

Ik zal n joar of tien west weden toen er bij ons thuus n old kirreltje kwam. t Was n vrimd mantje, hij struunde et heule huus deur met stokjes ien e hand. Uuteindelek het er mien pabbe en mamme n klein kopern vierkant bakje aansmeerd en dat most onder de keukenmat leggen. t Bakje het er joarenlang leid.

Woar dat allemoal goed veur was had ik toen niet ien e goaten. Ja, mamme had voak koppien en zo’n bakje zol meschien helpen kinnen. Wat ze der veur betoald hemmen, wiet ik niet. En of t echt holpen het wiet ik ok niet. Dat was ok t geval met zo’n sliertje onder de auto, et zol helpen dat ik niet meer misselek werd van autorieden. Hielp niks.

Wie dat mantje west het kon mien mamme zich niet meer herinnern mor et zol best weden kinnen dat et Hessel Wiersma uut Damwoude was, Zien bijnoam was Hessel Bakje,n old boerke, die liever elektricien worden was. Hij begon ien 1945 met wichelroede lopen om aardstroalen en wotteroaders op te sporen. Eerst liep er met n wichelroede van wilgentenen, loater moek er gebruuk van stoaldroad. Noa 1970 kreeg er grode bekendheid met zien adviezen tot bestrieding van aardstroalen. Ien dat joar het er ok bij ons thuus west en kwam er tot de ontdekking dat wij n aardstroal onder de keukenmat hadden woar mien mamme koppien van kreeg.

Hij verkocht weckflessen met doarien n iengewikkeld systeem woar met de negatieve stroaling omvörmd werd noar n leefboar stroalingsniveau. Zien heule leven het er doar met bezeg west, ien 1988 is Hessel overleden.

n Aardstroal veroorzoakt stress ien e pokkel en dan krieg je klachten, zoas slecht sloapen, koppien, kramp ien e benen, depressies. Wel logisch eigelek, mor et bestoan van aardstroalen is nooit bewezen, niet met meetapparatuur of met wichelroedes. Toch binnen mensen vanof ongeveer 1900 al bezig met et opsporen van aardstroalen en wotteroaders. 

Ien e joaren viefteg deden de boeren òfschermkastjes ien e grond om t gewas te beschermen tegen aardstroalen. Der werden roestege spiekers onder t berre leid of n stuk plastic onder de vloer. As je der ien leuven dan hielp het ien veul gevallen.

Een bekende noam ien Nederland was Mieremet, hij werd bekend om zien anti-aardstroalenkastje. Ze kostende 125 gulden en zulfs koningin Juliana kocht zo’n kastje. t. De kastjes mochten absoluut niet open moakt worden. n Wetenschapper dee dat natuurlek wel en hij vond allinneg mor kopern stoafkes of wat kiezelsteentjes ien t holten deuske. Deur de joaren hin werden zukke kastjes aal duurder, duzenden guldens werd er veur betoald. 

Mor wat is nou eigelek n wichelroede en hoe warkt  et. Omdat te wieten te kommen bin ik noar Anne Hazenberg ien Noordwiek west. Anne is zo’n 25 joar leden ien aanroaking kommen met n wichelroede. Hij was bij één die doar drok met ien e weer was, toen docht er dat wil ik ok es proberen. En hij kon et, of meschien moe-je zeggen dat er de gave het. De wichelroede stangen gingen bewegen zunder dat er zulf zien handen bewoog.

Nou het Anne zulf twee wichelroedes, één van aardlek droad en één van gestript elektriciteits droad. Hij loat mij even zien hoe as t warkt. Hij lopt deur de keuken met de wichelroede en ja heur, ze goan bewegen op t plak woar de wotterleiding onder de vloer zit. Ik mag et ok proberen en wat denken jim? De stangen deden heulemoal niks, dus nog n rondje lopen en ja toen ging er één wat bewegen.

Dus ik heb de gave niet. Anne zeit dat de meeste minsen der nogal lachereg over doen en er heulemoal niks van leuven. Zo ok zien buurman, totdat Anne bij hum ien t laand een ‘wel’ opspoord, woarvan allinneg de buurman et bestoan wist.

Anne nimt zien wichelroedes voak met op vekaanzie. Zo kwammen ze n keer terecht ien n kold huuske dat mor niet warm werd. Anne spoorde op woar de verwarmingsbuizen liepen, die werden langzoamaan n beetje warm, dus gingen ze mor op die plakken zitten. Sums wordt hij deur minsen vroagt om n verstopping ien t riool op te speuren, dat lukt voak ok nog. Hoe wiet je dan precies op welk plak je weden moeten, vroeg ik. Buten krieg ik n demonstroatie. Anne lopt met de wichelroede en op t plak woar de wotterleiding t huus iengijt draaien de twee stangen noar mekoar toe, zodat ze precies boven mekoar stoan en dat is dan et plak. Gijt n stang noar links dan moe-je meer die kant uut. Der stond n bak met wotter buten en toen de wichelroede doar boven holden werd, draaiden de stangen as helikopter- wieken ien t ronde. Ik vroeg hum of er dan ok wat voelt van binnen, mor dat was niet t geval, allinneg de droaden begunnen te draaien. Anne is er van overtuugd dat er aardstroalen binnen woar zowel mins as dier last van hemmen kin. Deur n kopern bakje argens te ploatsen leid je de stroaling om. 

Zol et bakje bij ons thuus dan toch holpen hemmen?

Leneke Struiksma

Mientje: ‘Met et wotter veur de dokter kommen!’