Ik Proat Plat – Wielergala

Et wielergala ien de Kornhörn is joarenlang één van e hoogtepunten van t joar west. Een noam die doar onlösmoakelijk met verbonden is Roel Hylkema. Hoe dat is begonnen en hoe der n enne aan kommen is kinnen jim hieronder lezen.

Eerst even over e carriére van Roel. Op zien zestiende is er aan t wark kommen op e melkfabriek van Moarum. Noa n poar joar har er hier et nugt of en ging noar de opleiding veur marechaussee. Hier is er ok n actieve sporter worren. Scheuveln, hardlopen en hardfietsen kon er goed. Noadat er 8 joar bij de marechaussee warkt har is er noar de politieschool goan. Toen er politie worren was, wer zien standploats Ezinge. Hij kon goed sporeten, mor ien et fietsen was er uutzunderlek goed. Met plietsiewedstrieden het er veul wedstrieden ien binnen en buutenland reden en is zelfs n poar keer kampioen van Nederland west. Deur die hobby is er ok aan zien vrouw kommen.

Dat zit zo. Roel was niet allennig n goeie renner, mor ok n hele goeie organisator. Deurdat er altied ien e top met dee, had hij veul (internationale) contacten. Ien Ezinge begon er toen internationale wedstrieden organiseerd.Veur de begeleiding har Roel chauffeurs neudig en Bep Slopsema uut Feerwerd har zich ok aanmeld. Ze kwammen aan e proat en ze begonnen mekoar wel hiel oardig te viennen. Het duurde ok niet zo hiel lang veur dat Roel bij Bep ien Feerwerd ging wonen. Ien 1984 wer Roel overploatst noar Opende en Roel en Bep gingen toen ien Doezum wonen. Roel har verschillende functies ien t dörp. Onder andere veurzitter van de Culturele Commissie. En zo as voaker gebeurt kwam er bij de noazit van één van de vergoaderingen een goed idee, noamelijk het organiseren van n wielergala ien e Kornhörn. Vanof dag één was Sjanet Drost de mede organisator. Dit alles ien soamenwarking met de Rijkspolitie Sport-en Ontspanningsvereniging en de Koninklijke Wielren Unie.

De eerste wedstrieden warren op 1 en 2 juni 1989. De organisatie was der ien sloagd om n keur aan hoogwoardigheidsbekleders noar de Kornörn te kriegen. Het startschot wer geven deur De Graaf, destieds staatssecretaris van Socioale zoaken. Verder warren der onder andere onder onder de geneudigden: Dhr. Verbree, de veurmoalig burgemeester van Grootegast. Burgemeester Haitsma, woarnimmend burgemeester van Grootegast en burgemeester Aukes van Ezinge. Verder nog Kolonel Veenstra, districtscommandant van de Rijkspolitie Groningen, de groepscommandant van Zuudhorn en anderen uit politiek en sportbonden van de politie.

Ien twee doagen werren de volgende wedstrieden hollen: De eerste dag n internationoale ploegentiedrit  met n lengte van 22 km. Der warren de eerste keer allennig Duutsers en Belgen. De tweede dag wer der ok hardlopen noamelijk de nationoale wedstriedloop van de Ned. Politie Sportbond over 10 km. Ok was der nog n trimloop van 10 km. Woar elke liefhebber aan met doen kon. As klap op de vuurpeil kwam as leste de internationoale politie-wielerklassieker over 110km. Dizze har de noam kregen: Omloop van Kornhorn. De winnoar kon as beloning de B.M. Verbree bokaal  ien ontvangst nimmen. Tiedens de omloop warren der twee premiespurts, woar geldpriezen met te verdienen warren.

De renners werren allemoal bij mensen ien t dörp onnerbrocht. De organisoatie was vlekkeloos dankzij de hulp van hiel veul vrijwilligers. Zo was het hiele Rode Kruus team van Zuudhörn aanwezig. Ok warren der verschillende mensen die op motoren veur begeleiding zörgden en nog veul meer. De renners warren zo tevreden dat ze allemoal groag weerom kwammen. Veural het feit dat ze bij mensen thuus overnachten konnen wer hiel goed waardeerd. Contacten die ien 1989 ontstoan bennen tussen renner en gastgezin bestoan tot op de dag van vandoag.

 s Oavends warren der gezellige oavenden  ien t dörpshuus. Het is voaker as één keer gebeurt dat om 10 uur de Duutse ploegleider zien jongens noar huus stuurde om te sloapen. De Belgen bleven wat langer zitten en dronken zo’n oavend dan meer Oud Bruin dan de hiele rest van t joar ien t dörpshuus verkocht wer. Mor voak warren ze volgende dag ien e koers beter.  Mooi warren ok de oavenden  woar tiedens n mooi feest de priezen uutlangt werren. Die priezen werren altied uutlangt deur Roel Hylkema. Menig cabaratier van tegenwoordig het minder humor dan Roel. En dan ok nog us n keer ien vier toalen. Dit gebeurde altied ien dörpshuus “Hörnhuus”. Mensen met hoge functies ien t butenland konnen hier doen woar ze zin ien harren, zunder dat de roddelpers achter heur aan zat.

Ien 2008 warren de Europese kampioenschappen. Hier deden 15 nationaliteiten met. Noa dit hoogtepunt was het ien 2010 einde verhoal. Ien al die joaren is het moar twee keer veurkommen  dat de wedstrieden niet deur goan bennen. Eén keer wegens mond en klauwzeer en één keer omdat Roel ziek was. Roel is ien 2017 overleden. Hij wer 66 joar.

Henk Wierenga


Mientje:  Een oap op n fiets, woar zie je zoiets.