In 2018 meer fierljepwedstrijden in Grijpskerk

GRIJPSKERK – De fierljepcompetitie van de Friese Ljeppers Bond is begonnen met de eerste wedstrijd in Buitenpost op zaterdag 12 mei, waar Thewis Hobma meteen al de 20 metergrens passeerde. Grijpskerk organiseert de eerste wedstrijden op dinsdag 5 juni (2e klas) en op woensdag 6 juni (1e klas) om 19.00 uur in het sportpark “De Enk”. De jeugd in de 3e klas  komt al op vrijdag 1 juni in actie om 19.00 uur. Deze zomer worden in Grijpskerk tien wedstrijden georganiseerd: drie in de klassen 1, 2 en 3 en in augustus een wedstrijd in de nationale competitie. Van 3 tot en met 7 augustus worden de Europese Sports for All Games (ESFAG) in Friesland gehouden. Meer dan twintig Europese landen komen hun  bijzondere landelijke of regionale sport demonstreren. Er zijn spectaculaire sporten bij. Op 4 augustus worden in Grijpskerk na afloop van de laatste klassementswedstrijd in dat kader ook demonstraties gegeven op het manifestatieterrein naast de fierljepaccommodatie.