In Beeld – Huub Leenders

Huub Leenders stond aan de wieg van het SNS Fonds in Grijpskerk. Vorige week berichtte de Streekkrant dat hij onlangs afscheid nam als voorzitter van de club. Sinds de oprichting in 1999 heeft de stichting maar liefst 1.4 miljoen uitgekeerd aan tal van projecten en doelen. Het fonds werd opgericht toen de Bondsspaarbank in Grijpskerk opging in de SNS bank. De SNS betaalde de aandelen van de Bondsspaarbank uit en door het vrijgekomen geld verantwoord en doordacht te beleggen, kan het fonds haar doelstellingen nog steeds verwezenlijken. Huub Leenders was als directeur vanaf 1978 aan de Bondsspaarbank verbonden. Toen de Bondsspaarbank werd overgenomen was hij nog een aantal jaren in dienst van de SNS bank en vertegenwoordigde hij de bank in het bestuur van het fonds. Toen de SNS uit het fonds stapte, bleef Leenders deel uitmaken van het bestuur. Hij heeft overigens niet alleen afscheid genomen van het SNS fonds, maar ook van het dorp Grijpskerk, waar hij meer dan 40 jaar heeft gewoond. Samen met zijn vrouw is hij weer in hun geboortestad Zwolle gaan wonen. “Ik laat het fonds met een gerust hart achter, omdat ik alle vertrouwen heb in het huidige bestuur. Ik heb mijn werkzaamheden voor het fonds altijd met liefde gedaan, maar mis het toch wel. Maar ik mis niet alleen het fonds, want ik mis ook het dorp Grijpskerk en de bewoners.” Per abuis is de foto van Leenders weggevallen bij het interview vorige week. Ere wie ere toekomt, dus bij deze alsnog.