In gesprek met GGD’er in de buurt Shirley Kuiper:

0
303

“Ik ga preventief op situaties af om in een vroeg stadium hulp te bieden” 

STREEK – Sinds september is Shirley Kuiper werkzaam als GGD’er in de buurt in het Westerkwartier. De taak van een GGD’er in de buurt is om in een vroeg stadium specialistische ondersteuning aan inwoners te bieden, die de regie over hun eigen leven kwijt zijn en hierbij niet om hulp vragen. “De nadruk ligt hierbij op preventie”, laat Shirley weten. “In mijn eerste weken ben ik er achter gekomen dat vele mensen echter de weg naar mij niet weten te bewandelen. Daarnaast is het voor betrokkenen natuurlijk ook een behoorlijke drempel om mij te benaderen”. Shirley roept de inwoners van het Westerkwartier echter wel op zich te melden als zij verward gedrag bij personen signaleren.

Als GGD’er in de buurt gaat Shirley af op situaties om al in een vroeg stadium te zorgen dat er hulp komt. De nadruk ligt hierbij op preventie ter voorkoming van dreigende escalatie. “Als ik een melding binnenkrijg, ga ik meestal eerst navraag doen bij de gemeente”, laat Shirley weten. “Als ik vervolgens voldoende informatie heb, bel ik de betreffende persoon op of ga ik langs bij zijn/haar huis. Mijn komst is niet altijd gewenst, maar ik probeer toch met deze persoon in gesprek te gaan. Als hij/zij dit echt niet wil, ga ik weg en kom ik een week later weer terug. Ik ben echt een doorzetter”. De GGD’er in de buurt werkt laagdrempelig en bekijkt situaties vanuit sociaal en medisch perspectief. Mensen die niet goed weten wat ze met een situatie aankunnen, kunnen altijd bij Shirley terecht. “Het gaat hierbij om heel veel verschillende soorten problemen. Van verwarde personen tot mensen die wat afwijkend gedrag vertonen dan normaal het geval is. Bij al dat soort situaties kan ik hulp bieden”, aldus Shirley.

Tot nog toe vindt Shirley dat te weinig mensen gebruik maken van de GGD’er in de buurt. “Het is heel rustig qua meldingen”, laat ze weten. “De ene week heb ik er misschien twee of drie en de andere week geen. Het kan niet zo zijn dat er in de gehele gemeente Westerkwartier niet meer problemen aan de hand zijn”. Een belangrijke oorzaak voor het lage aantal meldingen is dat de GGD’er in de buurt relatief nieuw is. Daarnaast durven veel mensen volgens Shirley de stap naar haar toe niet te nemen. “Het is toch een behoorlijke drempel die men over moet gaan”, gaat Shirley verder. “Sommige mensen voelen het toch een beetje als ‘iemand verlinken’. Maar dat is het niet. Door de GGD’er in de buurt in te schakelen, wordt de desbetreffende persoon juist geholpen. Daarnaast duik ik er niet gelijk bovenop. Ik kijk waar ik kan helpen en praat er over. Dat helpt vaak al een hele hoop”.

De GGD’er in de buurt is ingehuurd door de gemeente Westerkwartier. Drie dagen per week is Shirley in het gebied aanwezig, waar ze haar kantoor heeft aan de Lindensteinlaan in Leek. “Vanaf 2020 ga ik ook bij winkels en andere openbare ruimtes langs om te kijken wat voor problemen zich er voor doen en waar behoefte aan is”, laat Shirley weten. “Het is namelijk ook belangrijk dat winkeliers weten hoe ze met verwarde personen om moeten gaan. Door bij hen langs te gaan, weten zij mij straks ook te vinden”. Mensen die contact op willen nemen met de GGD’er in de buurt, kunnen een e-mail sturen naar ggdindebuurt@Westerkwartier.nl.