In vier dorpen in Dongeradeel vreugdevuren

Raard

DONGERADEEL – De gemeente Dongeradeel heeft de regels rondom vreugdevuren tijdens Oud & Nieuw aangescherpt. Alleen in Hantum, Nes, Morra-Lioessens en Metslawier mogen vreugdevuren aangestoken worden. De dorpen hebben tegenwoordig een ontheffing nodig van de gemeente om een vreugdevuur te mogen ontsteken, en moeten zich daarbij aan bepaalde regels houden, zoals de materialen die gebruikt mogen worden voor het vuur. De gemeente kwam tot dit besluit vanwege de hoge kosten die het opruimen van de resten van vreugdevuren met zich meebrengen, en vanwege het noodlottige ongeval vorig jaar tijdens de jaarwisseling in Raard. Het ongeval in Raard was voor de gemeente aanleiding om de regels nader te onderzoeken. Veel dorpen hebben ervoor gekozen om in plaats van een vreugdevuur meer energie te steken in het feest. In Raard wordt even na twaalven het ongeval van vorig jaar herdacht. Er is dan gelegenheid om de locatie van het ongeval te bezoeken waarna er een bijeenkomst in het dorp zal zijn. Op de locatie waar vorig jaar het vuur woedde is dit jaar een boom geplant.