InBeeld – Herman van Vliet

    DOEZUM – De bewoners van het buurtschap Bokkebuurt in Doezum hebben besloten om juridische stappen te nemen om de komst van een slibdepot, in de voor hen liggende polder aan te vechten. Dat heeft zegsman Herman van Vliet afgelopen zondag laten weten. Een crowdfunding is gestart om de juridische kosten te dekken. “Uit opgevraagde stukken door middel van een een WOB (Wet Openbaarheid Bestuur) verzoek is gebleken dat het Wetterskip Fryslân die nu de vergunning heeft aangevraagd, reeds in maart contracten heeft afgesloten met de eigenaren van de grond”, zegt Van Vliet. “Men heeft dus niet daadwerkelijk naar alternatieven gezocht. Meer onthutsend is het feit dat de Gemeente Westerkwartier het Wetterskip heeft gefaciliteerd en geholpen om de aanvraag aanvaardbaar te krijgen”. De bewoners van de Bokkebuurt zijn voor het uitbaggeren van de Doezumertocht, maar zijn overtuigd dat een andere locatie beter is voor het landschap en de natuur, maar ook voor de passanten en de bewoners. “We denken kans te maken met juridische stappen, want de keuze voor deze plaats is alleen ingegeven door financiële motieven. Het kost circa €50.000,00 meer om het depot meer Noordelijk neer te leggen. Dat geld is er al, het Wetterskip heeft 70 jaar kunnen sparen en past binnen de begroting van €600.000,00 voor het gehele project”.