InBeeld – Hielke Westra

STREEK – Afgelopen donderdag startte de gemeente Westerkwartier een pilot met de deeldienstauto’s. Gedurende de maand december kunnen inwoners van het Westerkwartier gebruik maken van deze elektrische deeldienstauto’s. De bedoeling is om de deeldienstauto’s vanaf januari voor alle inwoners beschikbaar te stellen. Wethouder Hielke Westra gaf vorige week de start van de pilot en zelf maakte hij afgelopen weekend ook zijn eerste ritje in de deeldienstauto. De wethouder reed, als inwoner van het Westerkwartier, van Grootegast naar Delfzijl. Onderweg maakte hij een niet noodzakelijke laadstop in Groningen. Westra was onder de indruk van de duidelijke instructies en voldoende energie in de batterij bij thuiskomst. “Het is een geweldig project”, liet de wethouder weten. “Het is ideaal voor onze inwoners. Door gebruik te maken van deeldienstauto’s staat de auto minder vaak stil, wat natuurlijk zeer effectief is”. De wethouder vergeleek de deeldienstauto met een ritje met de speed pedelec. “Ook hiermee moet je berekenend rijden”, liet hij weten. “Het is een mooie combinatie van duurzame mobiliteit. Het starten met de deeldienstauto’s is een spannend traject, maar ik ben er heel enthousiast over. In totaal zijn er zeven auto’s voor de pilot, die op alle gemeentelijke locaties in het Westerkwartier staan”.